Lietuva: pareiga pateikti prekės naudojimo instrukciją

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką dėl pareigos pateikti prekės instrukciją ir saugos informaciją lietuvių kalba.

Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ieškovas nurodė, kad patyrė traumą naudodamasis paspirtuku dėl to, kad pardavėjas nepateikė naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

Žemesnės instancijos teismai konstatavo, kad vartotojas turėjo galimybę perskaityti instrukciją užsienio kalba. Veikdamas kaip rūpestingas asmuo ir pamatęs, kad jam suprantama kalba naudojimosi preke informacija nėra pateikta, vartotojas privalėjo pats ieškoti tokios informacijos t. y. kreiptis į pardavėją, kad jam būtų pateikta instrukcija lietuvių kalba, ir kol negavo informacijos, nesinaudoti preke, tačiau to nepadarė. Vartotojas, nusprendęs naudotis preke neperskaitęs jos naudojimo instrukcijos, pats turi prisiimti neigiamų pasekmių atsiradimo riziką.

Tačiau 2021 m. spalio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priimdamas nutartį byloje, konstatavo, kad vertinant, ar verslininkas tinkamai įvykdė informacijos atskleidimo pareigą, neturi reikšmės aplinkybės, kad instrukcijos buvo pateiktos užsienio kalba ir tai, ar konkretus vartotojas moka tokią užsienio kalbą, nes turi būti taikomas vidutinio, o ne konkretaus vartotojo standartas. Informacijos vartotojui suteikimas ne valstybine – lietuvių – kalba, yra tolygus jos nesuteikimui apskritai.

Nesuteikus tam tikros informacijos, gali kilti ne tik pareigos informuoti, bet kartu ir pareigos pateikti vartotojui saugią ir kokybišką prekę pažeidimas. Vartotojas, neturėdamas tokios informacijos, negalės saugiai naudotis preke, t. y. įvertinti konkrečiam gaminiui būdingos rizikos ir imtis atsargumo priemonių šiai rizikai išvengti. Todėl parduodant prekę be saugumo instrukcijų reiškia, kad parduodama prekė yra nesaugi.

Ši kasacinio teismo praktika patvirtina, kad verslininkai Lietuvoje parduodami prekes
turi pareigą vartotojams pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Priešingu atveju jie gali būti laikomi atsakingi už nuostolių atlyginimą pirkėjui dėl to, kad pastarajam buvo parduota nesaugi prekė.

Šaltinis:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246-1075/2021

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai