Lietuva: Daug darbo sutarčių iš dalies negalios

Nuo 2022 m. liepos 1 d. teisės aktais nustatyti dienpinigiai galės būti mažinami tik pagal kolektyvinėje sutartyje numatytą dydį.

Lietuvoje darbdaviai komandiruočių dienpinigius turi apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius. Mažesni, iki 50 proc. sumažinti dienpinigių dydžiai mokami, jei tai numatyta kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Darbdaviai pakankamai dažnai susitaria dėl to darbo sutartyse.

Tačiau nuo 2022 m. liepos 1 d. mažesnių dienpinigių dydis turi būti nustatytas kolektyvinėje sutartyje arba, jei tokios sutarties nėra, įmonės vietiniame norminiame teisės akte.

Kolektyvinėje sutartyje arba įmonės vietiniame teisės akte turi būti nurodyti konkretūs dydžiai, t. y. nepakanka parašyti, kad prireikus dienpinigiai gali būti sumažinti „iki” 50 proc. Mažesnių dienpinigių dydis turi būti aiškus ir jo neturėtų būti galima pakeisti spontaniškai atskiru direktoriaus įsakymu.

Tačiau diferencijavimas pagal objektyvius kriterijus yra galimas. Pavyzdžiui, galima nustatyti, kad už komandiruotes į Vokietiją darbdavys moka 50 proc. įstatyme nustatytų dienpinigių dydžio (t. y. 50 proc. nuo 62 eurų), o už komandiruotes į Lenkiją darbdavys moka 60 proc. dienpinigių (t. y. 60 proc. nuo 48 eurų).

Naujas reglamentavimas iš darbdavių pareikalaus ne tik papildomų sąnaudų, išankstinio pasirengimo, bet suteiks ir įvairių naujų komandiruočių apmokėjimo galimybių.

Prieš nustatant dienpinigių dydžius, turi būti įvykdytos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse numatytos informavimo ir konsultavimo procedūros, todėl jau dabar reikėtų inicijuoti visas būtinas priemones, kad pakeitimai būtų įgyvendinti iki 2022 m. birželio 30 d.

Jei darbdavys laiku neatliks pakeitimų, esamos darbo sutarties sąlygos dėl sumažintų dienpinigių dydžio taps negaliojančiomis, o darbdavys komandiruočių dienpinigius turės apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius. Priešingu atveju ginčas tarp darbdavio ir darbuotojo neišvengiamas. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios nuolat komandiruoja darbuotojus į užsienį.

Šaltinis:

LRV 2022-03-30 nutarimas Nr. 277 „Dėl LRV 2004-04-29 nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai