Lietuva: geresnės sąlygos aukštos kvalifikacijos užsieniečių įdarbinimui

Naujausi teisės aktų pakeitimai palengvina užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje ir numato finansines paskatas darbuotojams ir darbdaviams.

2022 m. birželio pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) ir Užimtumo įstatymo (UĮ) pakeitimus, kurių tikslas –supaprastinti ir paskatinti aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje ir taip spręsti trūkstamų talentų pritraukimo problemas.

UTPĮ pakeitimai nustato, kad aukštą profesinę kvalifikaciją galės liudyti ne tik aukštojo mokslo diplomas arba kvalifikacijai prilyginta ne mažesnė kaip 5-erių metų profesinė patirtis, tačiau ir aukštojo mokslo kvalifikacijai prilyginta informacinių technologijų ir ryšių technologijų paslaugų srities specialistų ne mažesnė kaip 3-ejų metų profesinė patirtis, įgyta per pastaruosius 7-erius metus.

Įstatymo pakeitimais nuo 1-erių metų iki 6 mėn. sutrumpinamas minimalus įpareigojimas įdarbinti aukštą profesinę kvalifikaciją turintį užsienietį. Taip darbuotojams sudaromos paprastesnės sąlygos keisti darbovietę.

UTPĮ pakeitimai taip pat nustato mažesnius finansinius įsipareigojimus, įdarbinant aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Įstatymo reikalavimus atitinkantiems darbuotojams darbdaviai turės mokėti nebe ne mažesnį negu 3, ar atskirais įstatyme numatytais atvejais 1,5 paskutinio ketvirčio šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimą, tačiau ne mažesnį kaip 1,5 kalendorinių metų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (BDU). Ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintame sąraše esantiems darbuotojams bus leidžiama mokėti ne mažesnį kaip 1,2 BDU darbo užmokestį.

Tokiais įstatymo pakeitimais tikimasi pritraukti vidurinės grandies aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojus, darbdaviams sudarant sąlygas lanksčiau nustatyti darbo užmokestį, reaguojant į darbo rinkos poreikius.

Siekiant gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal mėlynosios kortelės reikalavimus, UTPĮ pakeitimais taip pat atsisakoma papildomo reikalavimo atskiroms darbuotojų grupėms kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Prašymai išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir toliau bus svarstomi Migracijos departamente.

Siekiant paskatinti aukštos kvalifikacijos užsieniečių pritraukimą, UĮ pakeitimai taip pat numato finansines paskatas tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, mokant jiems vienkartines išmokas, kurių dydis sieks iki 5300 EUR.

Tikimasi, kad šie įstatymų pakeitimai didins Lietuvos konkurencingumą tarptautinėje darbo rinkoje ir padės pritraukti į Lietuvą reikiamą aukštą profesinę kvalifikaciją turinčius talentus.

Šis straipnis parengtas kartu su mūsų praktikantu Kasparu Adomaičiu.

Šaltiniai: 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 suvestinė redakcija (galiojanti nuo 2022-07-01)

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai