Lietuva: Darbo kodekso pakeitimai įsigalioja etapais

2022 m. rugpjūčio 1 d. jau įsigaliojo dalis darbo kodekso pakeitimų. Kiti – artimiausiais mėnesiais.

Dauguma priimtų pakeitimų siekiama geriau suderinti darbuotojų darbo įsipareigojimus su jų asmeniniais ar šeimos poreikiais.

Todėl dalis pakeitimų suteikia papildomas poilsio dienas tam tikriems darbuotojams, teisę dirbti ne visą darbo dieną ir rinktis nuotolinį darbą, sukuria geresnę apsaugą nuo atleidimo iš darbo ir diskriminacijos.

Be to, patvirtintos naujos darbo santykius reglamentuojančios nuostatos, kurių privalo laikytis darbdaviai priimdami į darbą naujus darbuotojus. Toliau jos bus trumpai pristatytos.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, bandomasis laikotarpis turi būti sutrumpintas proporcingai sutarties trukmei. Pavyzdžiui, jei darbo sutartis sudaroma 3 mėnesiams, bandomasis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 1,5 mėnesio; jei darbo sutartis sudaroma 2 mėnesiams, bandomasis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 1 mėnuo; jei darbo sutartis sudaroma 1 mėnesiui, bandomasis laikotarpis negali būti ilgesnis nei pusė mėnesio. Darbdavys gali darbo sutartį nutraukti iki bandomojo laikotarpio pabaigos, įspėjęs darbuotoją raštu prieš 3 darbo dienas, jei bandomojo laikotarpio rezultatai nepatenkinami.

Be to, nuo šiol visa informacija apie darbo santykius (ne tik darbo sutartis, bet ir kiti vidaus teisės aktai) darbuotojui užsieniečiui turi būti pateikiama ne tik lietuvių kalba, bet ir ta kalba, kurią darbuotojas supranta, jeigu jis nemoka lietuvių kalbos. Todėl patartina nuo pat pradžių naudoti dvikalbius (pvz., lietuvių-anglų) darbo sutarties šablonus darbuotojams, kurie nėra lietuviai.

Darbdaviams papildytas sąrašas informacijos, kurią jie privalo pateikti darbuotojui iki darbo pradžios. Nuo šiol iki darbo pradžios darbuotojui turi būti pateikta ir ši informacija (jei ji dar nenurodyta darbo sutartyje):

• išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmė ir sąlygos,
• viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka,
• teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia;
• socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

Todėl darbdaviai turėtų ne tik atkreipti dėmesį į šiuos pakeitimus sudarydami naujas darbo sutartis, bet ir patikrinti, ar galiojančios sutartys atitinka naujuosius reikalavimus.

Šaltiniai:

  • Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 721, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, 2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1189
  • Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas, 2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1187

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai