Lietuva leidžia pabėgėliams iš Ukrainos pradėti dirbti nedelsiant

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija išleido įsakymą, kuriuo palengvintos įdarbinimo sąlygos iš Ukrainos pabėgusiems asmenims.

Iš Ukrainos į Lietuvą atvykusiems Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir Ukrainoje gyvenantiems asmenims be pilietybės nebereikia gauti leidimo dirbti ar laukti Lietuvos užimtumo tarnybos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams.

Ši tvarka galioja tiek užsieniečiams, kuriems netaikomas vizų reikalavimas, tiek asmenims, kurie turi leidimą gyventi arba Šengeno vizą, išduotą dėl humanitarinių priežasčių, taip pat ir prieglobsčio prašytojams. Pastarieji asmenys turi teisę dirbti nuo prieglobsčio prašymo įregistravimo.

Be to, asmenys, atvykstantys į Lietuvą iš Ukrainos, gali būti atleisti nuo pareigos turėti galiojantį kelionės dokumentą, sveikatos draudimą ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje, taip pat nuo nacionalinių vizų ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo reikalavimų, jeigu užsienietis dėl objektyvių priežasčių negali ar negalėjo atitikti minėtų reikalavimų. Tuomet jiems išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas, kol bus išspręstas jų teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimas.

Minėtiems asmenims vizos ar gyvenimo šalyje dokumentai išduodami nemokamai. Nemokamai nagrinėjami ir asmenų prašymai.

Be to, nurodyti užsieniečiai turi teisę nemokamai gauti būtinąją medicinos pagalbą ir kitas būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šias išlaidas padengia Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Šaltinis:
Įsakymas dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų 2022 m. vasario 28 d. Nr. 1v-145

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai