Reorganizációs eljárás a veszélyhelyzet idejére

Magyarország:A fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozások 2021. május 22 -ig reorganizációs eljárást indíthatnak a Fővárosi Törvényszéken.

2021. április 17. napjától átmeneti jelleggel, 2021. május 22-éig új eljárási lehetőség nyílt meg a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások megsegítése és továbbműködésének biztosítása érdekében. A reorganizációs eljárás célja, hogy az adós az eljárásba bevont hitelezőivel egy reorganizációs terv keretén belül megállapodjon.

Az eljárás kezdeményezéséről, valamint arról is, hogy mely hitelezőit vonja be az eljárásba, a vállalkozás döntéshozó szerve dönthet. Ugyanakkor lejárt esedékességű tartozás esetén a hitelezőt be kell vonni. Az eljárás elrendeléséről a Fővárosi Törvényszék a kérelem benyújtását követő 10 munkanapon belül határoz.

Az eljárásban reorganizációs szakértő közreműködése kötelező. A szakértő előzetes szakvéleménye alapján a bíróság 90 napos moratóriumot rendel el, ami 60 nappal meghosszabbítható, mely alatt a vezető tisztségviselő a vállalkozás vagyonával kapcsolatosan, továbbá gazdasági tevékenysége során csak a szakértő előzetes írásbeli jóváhagyása mellett tehet jognyilatkozatot, illetve a mindennapi gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást.

A reorganizációs eljárás következtében azon szerződéses partnerek, akikkel a vállalkozásnak tartós, a termelését és a működését biztosító polgári jogi jogviszonya áll fenn, nem függeszthetik fel a még nem teljesített szerződés teljesítését, azt nem mondhatják fel, és semmilyen módon nem módosíthatják egyoldalúan a vállalkozás számára kedvezőtlenebb feltételekkel kizárólag azzal az indokkal, hogy a reorganizációs eljárást elhatározták, elrendelték vagy moratóriumot rendeltek el.

Az eljárás és az azzal kapcsolatos adatok főszabály szerint nem nyilvánosak, azok kizárólag a bevont hitelezőkre terjed ki, így az azt elrendelő végzést sem kell közzétenni. A döntéshozó szerv azonban dönthet nyilvános eljárásról is, mely esetben az azt elrendelő végzést közzéteszik. A nyilvános eljárásban a reorganizációs terv a hitelezők által jóváhagyottnak minősül, ha a vállalkozás a reorganizációs tervhez a szavazati joggal rendelkező összes hitelezőt megillető szavazatszámhoz viszonyítva a szavazatok 60%-át megkapta, azzal, hogy egyetlen hitelező sem kaphat a tőkekövetelésének 60%-ánál alacsonyabb kielégítést.

Az eredményes reorganizációs eljárás a reorganizációs terv hitelezők, majd a bíróság általi jóváhagyásával zárul, melynek végrehajtására legfeljebb két évet lehet meghatározni. Ugyanakkor a sikertelen reorganizációs eljárás nem jár automatikusan felszámolás elrendelésével.

Forrás: A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról szóló 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat