Változtak a fúziókontroll szabályai

Magyarország: Egyszerűbb, bejelentésen alapuló eljárás, kevesebb költség

A közelmúltban az uniós harmonizációra tekintettel módosításra került a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény. A módosítás főbb irányai a következők:

Bejelentési kötelezettség

A korábbi engedély iránti kérelem helyett elegendő egy formanyomtatványon benyújtott bejelentés a tervezett összefonódásról, mely nem eredményezi automatikusan a versenyfelügyeleti eljárás megindítását. Csak azokban az esetekben indul eljárás, amikor a bejelentés alapján a Versenyhivatal megítélése szerint az összefonódás versenyjogi aggályt vethet fel. A bejelentések elintézésére 8 napja van a Versenyhivatalnak. Ezen határidőn belül kell döntenie a hivatalnak, hogy versenyfelügyeleti eljárást indít, vagy versenyjogi aggály hiányában tudomásul veszi az összefonódást, és erről hatósági bizonyítvány állít ki. Az új szabályozás így biztosítja, hogy az egyszerűbb esetek a lehető leggyorsabban lezáruljanak.

Küszöbértékek növelése

További könnyebbséget jelent, hogy a küszöbértékek növelésével a bejelentési kötelezettség alá eső összefonódások köre csökken. Az árbevétel alapú 500 millió Ft-os (megközelítően 1 614 286 euró) küszöbérték 1 milliárd Ft-ra (megközelítően 3 228 612 euró) emelkedik, az együttes 15 milliárd Ft-os (megközelítően 48 429 189 euró) érték azonban nem változik. Bejelentést kell tenni azonban akkor is, ha az érintett vállalkozások nettó árbevétele eléri az 5 milliárd Ft-ot (megközelítően 16 144 105 euró) és nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, melynek eldöntése a vállalkozások mérlegelési körébe tartozik. Bejelentés hiányában a hivatal a végrehajtást követő 6 hónapon belül hivatalból is megindíthatja az eljárást, ha az összefonódást aggályosnak tartja.

Díjcsökkenés

Az eljárási díj jelentősen mérséklődik, a korábbi 4 millió Ft-os díj (megközelítően 12 915 euró) a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatosan 1 millió Ft-ra (megközelítően 3 229 euró) csökken. Amennyiben a hivatal eljárást indít, mert nem nyilvánvaló, hogy az összefonódás nem eredményezi a verseny jelentős mértékű csökkenését az 1 millió Ft-on felül további 15 millió Ft-ot (megközelítően 48 432 euró) kell megfizetni. Ha az eljárás azért indul, mert a fenti kérdés a bejelentésben foglalt adatok alapján nem dönthető el, így a bejelentés kiegészítése szükséges, az 1 millió Ft-on felül további 3 millió Ft-ot (megközelítően 9 686 euró) kell megfizetni.

Forrás: 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat