Változnak a választottbíráskodás szabályai

Szerződések százait kell módosítani?

2018. január 1-től módosulnak a választottbíráskodásra irányadó szabályok, a legnagyobb horderejű változást a választottbírósági fórumrendszer átalakítása jelenti.
A szerkezeti reform keretében megszűnik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság, és valamennyi kereskedelmi ügy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe kerül át. A változás ugyanakkor nem érinti a Sport Állandó Választottbíróság, valamint az agrárkamara mellett működő választottbíróság hatáskörét.
Fontos hangsúlyozni, hogy a megszűnő vitarendezési fórumok előtt folyamatban lévő ügyeket is a Kereskedelmi Választottbíróság veszi át 2018. január 1-től. Ha pedig a szerződő felek korábbi megállapodásukban valamely megszűnő választottbíróság hatáskörét kötötték ki, úgy a jogvitát az új törvény hatálybalépését követően már a Kereskedelmi Választottbíróság bírálja el.
Tekintettel arra, hogy jövő évtől a két megszűnő választottbíróság hatáskörét nem lehet kikötni, érdemes már most felülvizsgálni és szükség esetén megfelelően módosítani az ÁSZF-eket, választottbírósági kikötést tartalmazó egyéb szerződéseket. A felek számára alternatív megoldást jelenthet valamely megmaradó választottbíróság hatáskörének kikötése, illetve az állami bírósági rendszerre való áttérés is.
Magát az eljárást szabályozó számos újdonság közül érdemes kiemelni az eljárásújítás lehetőségét, mely intézmény a korábbi szabályozásban nem szerepelt. Az eljárásújítást az a fél kérheti, aki olyan tényre vagy bizonyítékra hivatkozik, amelyet az alapeljárásban önhibáján kívül nem érvényesített, és amely – elbírálása esetén – rá nézve kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna. A választottbíróság döntésének ily módon történő felülbírálatára az ítélet kézhezvételét követő egy éven belül nyílik lehetőség. A megtámadott ítéletet hozó választottbírósági tanács kétféleképpen dönthet: a korábbi ítéletét hatályában fenntartja, vagy új határozatot hoz és korábbi ítéletét részben vagy egészben hatályon kívül helyezi.

Forrás: T/15361. sz. törvényjavaslat

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat