Októbertől módosult az EKAER

Magyarország: Jelentős adminisztratív könnyítés az AEO státusszal rendelkező gazdálkodóknak; A mentességi szabályok pontosítása

2016. október 13-án hatályba lépett a közúti árufuvarozáshoz kapcsolódó ÁFA csalások visszaszorításra érdekében bevezetett Elektronikus Közúti Árufuvarozási Rendszer (a továbbiakban EKAER) legújabb módosítása. A jogalkotó a módosítással egyrészt feloldotta az EKAER-t szabályozó jogszabályok között korábban meghúzódott ellentmondásokat, és egyértelművé tette, hogy az EKAER szám igénylésre vonatkozó bejelentési kötelezettség a nem útdíjköteles, de a rakodást követően 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműveket is terheli. E kiegészítés egyúttal azt eredményezi, hogy immár egyértelmű, hogy az EKAER-mentesség már azon nem útdíjköteles gépjárművekre is vonatkozik, melyek ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére 2500 kg-ot el nem érő, illetve 5 millió forintot meg nem haladó értékű árut szállítanak.

A jogalkotó másrészről jelentős adminisztratív könnyítést tett lehetővé az ún. AEO (Authorised Economic Operator) státusszal rendelkező gazdálkodóknak. Ezen speciális engedélyt olyan gazdasági szereplők szerezhetik meg, akik az Európai Vámkódexben szereplő feltételeket teljesítik (többek között betartják a vám- és adójogszabályokat, átláthatóan működnek, fizetőképesek stb.), és akiket a vámhatóság ennek megfelelően megbízhatónak nyilvánított.
A módosítás értelmében e gazdálkodók egyszerűsített adattartalommal tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az AEO státusszal rendelkezőknek az EKAER szám igényléséhez lényegesen kevesebb adatot kell megadniuk: az EKAER online felületén a feladó, illetve a címzett nevén, valamint adóazonosító számán kívül elengedő a közúti fuvarozáshoz használt gépjármű forgalmi rendszámát feltüntetni. Érdemes tehát a fuvarozással, illetve az exporttal, importtal foglalkozó vállalkozásoknak az AEO engedély megszerzése, hiszen az általa biztosított, elsősorban a vámeljárásokban hasznosítható előnyök mellett, számottevő könnyítést tesz lehetővé az EKAER rendszerben is.

Forrás: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény-Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat