Magyarország: Korlátozások külföldiek cégvásárlása esetén

Stratégiai ágazatban működő társaságok külföldiek általi felvásárlása külön bejelentéshez kötött Magyarországon 2020. december 31-ig.

A 2020. május 25. napján megjelent, 227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (Rendelet), melyet a veszélyhelyzetre tekintettel fogadtak el, de mely annak tartamát meghaladó ideig, 2020. december 31-ig marad hatályban, a Kft. és Zrt. formában működő társaságokat érinti. A stratégiai ágazatokat a Rendelet melléklete határozza meg, igen tág körben. Többek között stratégiai ágazat a Rendelet értelmében a kis- és nagykereskedelem, turizmus, szállítás, logisztika, humán egészségügy, építőipar, de helyet kaptak a felsorolásban a jobban érthető kritikus infrastruktúrák és technológiák.

Elsődlegesen a nem az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térség más tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy (és ilyen államok állampolgárai) tekintendők külföldinek. Ugyanakkor azon jogi személyek is külföldinek tekintendők, akik ugyan a fent felsorolt államokban honosak, de a fenti értelemben külföldi természetes- vagy jogi személy a többségi tulajdonosa.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) kell bejelentést intézni, amennyiben külföldi személy stratégiai ágazatban működő társaságban közvetlenül vagy közvetve
• többségi tulajdont szerez, vagy
• legalább 10 % mértékű tulajdont szerez, és a befektetés összértéke meghaladja a 350 millió forintot, továbbá
• bejelentéssel kell élni a befektetés értékétől függetlenül, ha a tulajdonszerzés mértéke eléri a 15 %, 20 % vagy 50 %-ot.

Bár az EU és EGT államaiban honos társaságok nem minősülnek külföldi befektetőnek, mégis bejelentéssel kell élniük az ilyen társaságoknak is közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonszerzés esetén.

Az ITM a bejelentést tudomásul veheti, vagy – amennyiben a tranzakció többek között Magyarország államérdekének, közbiztonságának, közrendjének sérelmét vagy veszélyeztetését eredményezné – úgy a tulajdonszerzés megtiltható. A bejelentésre a tulajdonszerzést keletkeztető szerződés megkötésétől számított 10 nap, míg a minisztérium döntésére a bejelentéstől számított 45 nap áll rendelkezésre.

A kormány állítása szerint a Rendelet célja annak megakadályozása, hogy a COVID-19 okozta gazdasági visszaesés, és bizonyos ágazatokban bekövetkező azonnali keresletkiesés miatt megfelelő eszköz álljon rendelkezésre egyes érintett vállalatok külföldi tőkével történő megvásárlásának megakadályozására.

Álláspontunk szerint a Rendelet gyakorlati alkalmazása számos kérdést vet fel, amire gyakorlati válaszok az elkövetkezendő hónapokban születnek majd. Azt is valószínűnek tartjuk, hogy az Európai Bizottság a Rendeletnek az uniós joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálni fogja. Az viszont egyértelmű, hogy különös adminisztratív teher hárul év végéig a külföldi befektetőkre.

Hírlevélre feliratkozás

A 'Feliratkozás' gomb megnyomásával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat