Uued nõuded Eestis ettevõtete tegelike kasusaajate registreerimiseks

Alates 01.09.2018 on kõik ettevõtted kohustatud avaldama äriregistri juures andmed oma tegelike kasusaajate kohta.

Septembrist jõustunud muudatus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) uuest redaktsioonist, mis jõustus 27.11.2017 ning millega võeti Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu rahapesu direktiiv (EL 2015/849, 20. mai 2015).

Muudatuse eesmärk on suurendada ettevõtluskeskkonna läbipaistvust ja usaldusväärsust, tugevdada võitlust rahapesu- ja terrorismiga ning piirata maksukuritegusid. Direktiivi kaugemaks eesmärgiks on aga luua üleeuroopaline platvorm, mis ühendab riiklikud registrid ja lubab kontrollida tegelikke kasusaajaid kõikjal Euroopas.

Äriühingute puhul peetakse tegelikuks kasusaajaks füüsilist isikut, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt. Otsene omamine tähendab, et füüsiline isik omab äriühingus rohkem kui 25 protsendi suurust osalust. Kaudse omamisega on tegu siis, kui äriühingus omab enam kui 25 protsendi suurust osalust teine äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all.

Lihtsa ja selge omanikeringi korral ei teki kohustuse täitmisega probleeme. Keerulise omandistruktuuri puhul võib aga tegelike kasusaajate tuvastamine olla üsna keeruline, eriti siis, kui omanike ring ulatub välisriikidesse. Kui tegelikku kasusaajat ei õnnestu kindlaks teha ja kõik võimalused selleks on ära proovitud, tuleb tegelikuks kasusaajaks märkida ettevõtte kõrgema juhtorgani liige. Sel juhul peab äriühing dokumenteerima ja säilitama andmed kõikide toimingute kohta, mida tehti tegeliku kasusaaja tuvastamiseks. Kahjuks jätab seadus lahtiseks, kui palju peab tegeliku kasusaaja tuvastamiseks nö vaeva nägema ja millal võib öelda, et kasusaajat ei õnnestunud kindlaks teha.

Uue ettevõtte puhul tuleb andmed tegeliku kasusaaja kohta esitada äriühingu asutamisel koos äriregistrisse kandmise avaldusega. Kui tegelik kasusaaja muutub, tuleb registrile uued andmed teatada 30 päeva jooksul alates hetkest, kui juhatus andmete muutumisest teada sai.

Tegeliku kasusaaja andmete avaldamise kohustus ei kohaldu korteriühistutele, hooneühistutele ja teatud sihtasutustele.

Andmete esitamine on ettevõtjaportaalis võimalik alates 1.09.2018 ning info tuleb äriregistrile edastada 60 päeva jooksul.

Allikas: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

 

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid