Riigihangete seadus viiakse vastavusse Euroopa Liidu direktiividega

Eesti: Seaduse muudatused toovad lahendused mitmetele praktikas tekkinud riigihangete probleemidele.

Euroopa Parlament võttis 2014. aastal vastu kolm uut riigihangete valdkonda puudutavat direktiivi, mille järgimiseks vajalikud õigusnormid tuleb Eestil jõustada hiljemalt 18. aprillil 2016. aastal. Seetõttu tegeletakse rahandusministeeriumis riigihangete seaduse muudatuste eelnõuga ning loodetavasti jõustuvad muudatused tuleva aasta aprillis.

Eelnõu annab hankijale suurema otsustusruumi pakkumuste hindamisel. Hetkel kehtiva seaduse ning endise direktiivi kohaselt tuleb kõik hankelepingud sõlmida majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel. See põhimõte jääb küll üldjoontes samaks, kuid uue direktiivi kohaselt peab hankija arvestama sealjuures parima hinna ja kvaliteedi suhtega. Riigihangete üheks suurimaks probleemiks on alapakkumised, millega kaasneb maksudest kõrvalehoidmine ja madal tööde kvaliteet. Seaduse muudatus annab hankijale võimaluse võtta hindamiskriteeriumite määratlemisel arvesse ka muid aspekte (nt keskkonna-mõjusid, pakkuja töötajate kvalifikatsiooni ning sotsiaalseid aspekte). Seeläbi kindlustatakse hangete kõrgem kvaliteet.

Uute direktiivide kohaselt on aega kuni 2018. aastani, et minna täielikult üle elektroonilisele teabevahetusele, kuid Eesti planeerib seda riigihangete seaduse muudatustega saavutada juba järgmisel aastal. Praegusel hetkel on e-riigihangete osakaal Eestis ligi 80 protsenti, seaduse muudatustega muutuvad need kohustuslikuks. Sellega loodetakse vähendada halduskoormust ning riigihanke korraldamisega seotud kulutusi, mis suurendaks riigihanke kvaliteeti ning vähendaks riigihangete vaidlustusi ja ka nendest tulenevaid kohtuvaidlusi. Peale selle aitab halduskoormust vähendada ka riigihanke siseriiklike piirmäärade tõstmine asjadel ja teenustel 20 000 euroni ning ehitustöödel 150 000 euroni. Seaduses kehtestatakse ühtsed reeglid hangetele alates siseriiklikust kuni rahvusvahelise piirmäärani. Samuti kaotatakse lihthanke regulatsioon, mis oli nii hankijatele kui ka pakkujatele segadust tekitav.

Riigihangete seaduse muudatustega viiakse meie seadusandlus vastavusse Euroopa Liidu direktiividega ning selle kaudu lahendatakse mitmed praktikas tekkinud probleemid seoses kehtiva regulatsiooniga.

Allikas:  Riigihangete seaduse eelnõu seletuskiri. 13. mai 2015.

 

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid