Apostill ühe klikiga

Avalikke dokumente on nüüd võimalik kinnitada ka digitaalse apostilliga

Eesti on juba aastaid kogunud rahvusvahelist tuntust innovaatiliste ideede ja uute digilahendustega. Iga aastaga kasvab Eesti avalike e-teenuste arv. 2017. aasta lõpus lisandus e-teenuste hulka e-apostill, s.t. ametlikke dokumente saab nüüdsest kinnitada ka digitaalse apostilliga.   

Apostilli tähendust mõistavad hästi need, kel on vaja kasutada avalikke dokumente mõnes teises riigis. Apostill on tunnistus, mis Haagi apostillikonventsiooniga liitunud riikides tõendab dokumendi ehtsust ja seaduslikkust ning lihtsustab dokumendi rahvusvahelist tunnustamist. Alates 2010. aasta 1. jaanuarist tegelevad dokumentide apostillimisega Eestis notarid. 1. detsembrist 2017 on võimalik Eestis väljastatud ametlikke paber- ja digidokumente apostillida ka digitaalselt. Mõlemat liiki  dokumente saab vastavalt taotleja ja dokumendi saaja soovile kinnitada  paber- või e-apostilliga. Paberapostilli korral trükitakse tunnistus välja, notar allkirjastab selle ning lisab templi. E-apostilli puhul lisab notar tunnistusele digitaalse allkirja ja edastab selle kliendile registri kaudu või e-posti teel. 

Eesti Notarite Koda avas e-apostilliregistri iseteenindusportaali, mille kaudu on võimalik taotlelda dokumendi apostillimist ja kontrollida apostilli kehtivust. Alates 1. detsembrist 2017 on kõik Eestis väljastatud paber- ja e-apostillid kantud avalikku apostilliregistrisse. Apostilli taotlemiseks või väljastatud apostilli vaatamiseks tuleb end ID-kaardi, e-residendi ID-kaardi või mobiili ID-ga registrisse sisse logida. Apostillitud dokumendi nägemiseks ja  apostilli kehtivuse kontrollimiseks on vajalikud apostilli registrinumber ja väljastamise kuupäev.

Kuna nimetatud e-teenus on alles uus ja e-apostille kasutavad vähesed riigid, on soovitav kontrollida, kas sihtriik, kus soovitakse dokumenti kasutada, tunnistab e-apostille.

Allikas: www.notar.ee

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid