Notariaalne tõestamine ilma notari juures käimata?

Eesti on ettevalmistamas tõestamisseaduse muudatusi, et võimaldada teatud notariaalsete toimingute läbiviimist distantslit ehk videosilla kaudu.

Pole saladus, et Eesti on maailmas tuntud innovaatiliste ideede ja lahenduste poolest. Viimastel aastatel on loodud nii Eesti kodanikele kui ka Eesti e-residentidele mitmeid e-teenuseid  ning e-riigi lahendusi arendatakse pidevalt edasi. Täna on justiitsministeerium ettevalmistamas tõestamisseaduse muudatusi, mis võimaldavad teha  teatud notariaalseid toiminguid distantsilt ehk videosilla kaudu.

Nii mitmedki tehingud nõuavad notariaalset tõestamist. Praegu saab notariaalseid tõestamistoiminguid teha vaid notari juures. Ettevalmistatavad seadusemuudatused teevad toimingu lihtsamaks eelkõige välisriigis viibivatele Eesti kodanikele ja Eesti e-residentdiele.

Seadusemuudatuse eesmärgiks on kaugtõestamise võimaldamine, s.t. notariaalse tõestamistoimingu tegemine videosilla kaudu. Seejuures on oluline videoühenduse kvaliteet, mis peab notaril võimaldama tuvastada isikut ja tema tahet. Kaugtõestamise korral allkirjastatakse dokumendid digitaalsetl ja ka salvestatakse digitaalses vormis. Seaduseelnõuga antakse notaritele digitaalallkirja kehtivuse kinnitamise õigus. Selleks lisatakse digitaalselt allkirjatatud dokumendile digitaalalkirja kehtivust kinnitav kinnitusleht. Kaugtõestamistehingu kohaks loetakse Eesti riik.

Kaugtõestamise puhul on ülioluline turvalisuse küsimus. Seetõttu on videosilla loomine esialgu võimalik vaid Eesti Vabariigi välisesinduste ruumides, kus olemas tehniline valmidus ning kus välisesinduse personali poolt teostatakse eelnevalt vajalikud protseduurid (nt isikusamasuse tuvastamine). Kuna kogu protsess on digitaalne, peab isik omama Eesti ID-kaarti või e-residendi ID-kaarti.

Esialgu hakatakse kaugtõestamist testima pilootprojekti raames viies välisesinduses: Londonis, Helsingis, Brüsselis, New Delhis ja Stockholmis. Hoiame Teid kursis, millal projekt algab.

Allikas: Justiitsministeerium

 

Telli uudiskiri

Vajutades „Telli“ annad oma nõusoleku andmetöötlusterminid