bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENTSID

Intellektuaalomand, Tehnoloogia ja Andmed

Pakume ettevõtetele igakülgset õigusnõustamist uue tehnoloogia ja infotehnoloogia, intellektuaalomandi ja andmete, sealhulgas isikuandmete kaitse ja küberturvalisuse valdkonnas.

Meil on valdkondadevaheline, kõrgetasemeline advokaatidest, patendi- ja kaubamärgivolinikest koosnev meeskond, kellel on tehniline oskusteave ja tööstusvaldkonna kogemus ning kes on pädev klientide ärivajaduste ja -eesmärkide väljaselgitamisel ja kaitsmisel.  

Meie kindel kohalolek Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning suurepärased teadmised kohalikest õigusaktidest ja tööstusvaldkonna tavadest võimaldavad meil pakkuda individuaalset nõustamist peaaegu kõigis tehnoloogiaga seotud piiriülestes lepingutes, projektides ja tehingutes, tegevuse üleviimises lähiriikidesse (nearshoring) ja äritegevuse laiendamises kogu piirkonnas.   

Nõustame rahvusvahelisi ja kodumaiseid suur-, väike- ja keskmise suurusega ning alustavaid ettevõtteid kõigis äritsükli etappides. 

Peamised juriidilise nõustamise valdkonnad on intellektuaalomandi, tehnoloogia- ja andmeõigus: 

 • Tarkvara ja IT-lepingud 
 • Tarkvaralitsentsid, sh vabavara 
 • IT teenuste sisseost 
 • Pilveteenused 
 • Andmehaldus, isikuandmete kaitse, sh IKÜM (GDPR) 
 • Küberturvalisus 
 • Digimuutus ja äriprotsesside automatiseerimine 
 • Tehisintellekt/masinõpe 
 • Kaubamärkide ja disainilahenduste kaitse 
 • Intellektuaalomandi õiguste omandamine ja litsentsimine 
 • Meedia & meelelahutus 

Contacts