Profiil
Senior Associate
inglise, saksa, ungari
Ühinguõigus, Kinnisvara haldamine ja rent, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus
Ungari

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Friedrich-Schiller-Universität Jena (LL.M.)

Budapesti Ügyvédi Kamara