Profiil
Senior Associate
tšehhi, inglise
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Tööõigus, Äritegevus ning värbamine välismaal, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Andmekaitse, Kollektiivläbirääkimised, Termination of employment, mass redundancies, Töövaidlused, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul
Tšehhi

Masaryk University in Brno, Faculty of Law (Mgr.)

Česká advokátní komora (Czech Bar Association)