Profiil
Senior Associate
inglise, saksa, rumeenia
Erastamine, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Kindlad tagatised ka pankroti korral, Vőlausaldajate esindamine pankrotimenetluses, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Kapitali säilivuse pőhimőtted, Ühine vastutus kontserni siseselt, Ohustavate meetmete eeldused ning reaalne ärijuhtimine, KINNISVARA, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Ost ja müük, Planning & zoning, land use and building regulations, Rohelised investeeringud, Infrastruktuur, Kinnisvara haldamine ja rent, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Kinnisvaraobjektide restruktureerimine, Energeetikaseadmed, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Riski- ja konfliktide juhtimine, Teised reguleeritud tegevusalad, Transport ja logistika, Lepingud
Rumeenia