Profiil
Partner
inglise, eesti, soome
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Ühisettevõtted, Planning & zoning, land use and building regulations, Energeetikaseadmed, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Andmekaitse, Life science ja meditsiiniõigus, Tervis, Meditsiin, Ravimid, Meditsiinitooted, Biotehnoloogia, Finantsregulatsioon, Kindlustus, Investeerimisteenused, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Intellektuaalne omand, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Media, advertising and entertainment, Teised reguleeritud tegevusalad, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Food, beverages and tobacco, Lepingud

Co-author of the book “Ühinemised ja omandamised – ettevalmistusest jõustumiseni” (Mergers and Acquisitions – from the preparation to the entry into force), Äripäev Publishers, 2011
Co-author of the book “Ühinemised ja omandamised. Alternatiiv äri orgaanilisele kasvule” (Mergers and Acquisitions. Alternative to organic growth of the undertaking), Äripäev Publishers, 2007

Eesti

University of Tartu, Estonia (MA)

Eesti Advokatuur (Estonian Bar Association)