Profiil
Associate
Ühinguõigus ja M&A, Konkurentsiőigus, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, KINNISVARA, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Tööõigus, Pangandus ja rahandus, Lepingud
inglise, rumeenia
Rumeenia
Artiklid
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects