Profiil
Senior Associate
valgevene, inglise, saksa, vene
Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Konkurentsiőigus, Andmekaitse, Investeerimisteenused, Intellektuaalne omand, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus
Valgevene

Belarusian State University, Belarus

Artiklid
Important news for company owners
Important news for company owners
Changes in trade- and service mark protection
Changes in trade- and service mark protection