Profiil
Partner
inglise, saksa, vene
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Erastamine, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, Raskustes ettevőtte ülevőtmine, Rohelised investeeringud, Kinnisvaraobjektide restruktureerimine, Energeetikaseadmed, Riski- ja konfliktide juhtimine, Rahandus ja maksud, Projektide rahastamine, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Informatsioonitehnoloogia ja kommunikatsioon, Riigihanked ning avaliku ja erasektori partnerlus, Lepingud
Valgevene

Federal University of Applied Sciences, Cologne
University of Bonn

German Belarusian Business Club
German Russian Lawyers Association
German Arbitration Institute

Artiklid
Compulsory sale of currency earnings abolished
Compulsory sale of currency earnings abolished
Joint venture for production of modern heat exchangers for automotive and agriculture machinery
Joint venture for production of modern heat exchangers for automotive and agriculture machinery
Construction of plant for producing and installing wind power stations In Belarus
Construction of plant for producing and installing wind power stations In Belarus
3D printers production
3D printers production
Investment in Biopharmaceuticals Production
Investment in Biopharmaceuticals Production
Road resurfacing and construction
Road resurfacing and construction
Data storage device production
Data storage device production
The Biggest Denomination in the History of the Belarusian Ruble
The Biggest Denomination in the History of the Belarusian Ruble
Sanitary and hygienic examination of foreign-made products
Sanitary and hygienic examination of foreign-made products
US Suspends Sanctions
US Suspends Sanctions
Procedure ratified for determining dominant position of economic entities
Procedure ratified for determining dominant position of economic entities
New state registration procedure for medicinal products established.
New state registration procedure for medicinal products established.
Internet checks on status of legal entities now available.
Internet checks on status of legal entities now available.
Implementation of changes to the Public Health Service Law
Implementation of changes to the Public Health Service Law
Fixed building prices in Belarus
Fixed building prices in Belarus
Changes to pharmaceuticals distribution regulations in Belarus
Changes to pharmaceuticals distribution regulations in Belarus
New preferential tax treatment zone to be established
New preferential tax treatment zone to be established
Changes to Belarusian labour laws
Changes to Belarusian labour laws
New leasing industry regulations
New leasing industry regulations
New competition regulations
New competition regulations