Tatínkům se zdvojnásobila jejich dovolená

Od 1. 1. 2022 se prodlužuje placená otcovská dovolená. Z původních 7 dní je nyní nově prodloužena na 14 dní.

Od začátku roku 2022 se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Do konce roku 2021 je nárok na 1 týden placené otcovské dovolené (7 kalendářních dní). Otcové musí nastoupit na otcovskou dovolenou do šesti týdnů po narození potomka, kterou není možné přerušit. Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou se nemění. Pokud otec dítěte odváděl nemocenské pojištění, dostává 70 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu svého výdělku. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou dovolenou.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat