Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018

Systém nemocenského pojištění se v roce 2018 výrazně změní. Změny zasáhnou jak zaměstnance, tak podnikatele. 

Systém nemocenského pojištění se v roce 2018 výrazně změní. Zdaleka se nejedná jen o nově zaváděné nemocenské dávky, jako je otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Mění se i výše nemocenského a povinnosti nemocných. Novel, které se dotknou nemocenského pojištění, je hned několik. Nabudou účinnosti postupně a s delším odstupem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Z toho důvodu nemá řada pojištěnců jasno, které změny a od jakého data vlastně platí. Zde je jejich krátký souhrn.

Zvýšení nemocenského – účinnost od 1. 1. 2018

 • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen DPN) se zvyšuje sazba na 66 % denního vyměřovacího základu,
 • od 61. kalendářního dne DPN se zvyšuje sazba na 72 % denního vyměřovacího základu.

Dávka otcovské poporodní péče – účinnost od 1. 2. 2018

 • nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů,
 • nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo věku 7 let, 
 • výše dávky je 70 % denního vyměřovacího základu,
 • o dávku si mohou požádat otcové dětí narozených nebo převzatých do péče ode dne 21.12.2017.

Dlouhodobé ošetřovné – účinnost od 1. 6. 2018

 • podmínka pro nárok je, že u ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 7denní hospitalizaci a v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
 • výše dávky je 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
 • zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání závažné provozní důvody.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

 • pro nárok na PPM musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních 2 letech a u OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce,
 • výše PPM je 70 % denního vyměřovacího základu,
 • od počátku 7. týdne ode dne porodu je umožněno střídání matky dítěte s jejím manželem nebo otcem dítěte v péči o dítě na základě písemné dohody. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata PPM matce a začne se vyplácet muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky na výplatu a naopak. Další podmínka je, že bude muž pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Zdroj: MPSV ČR , zákon č. 148/20147 Sb

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat