„Work–life balance“ směrnice EU prodlouží otcovskou dovolenou a zvýší rodičovský příspěvek

Členské státy EU mají povinnost do 2. srpna 2022 implementovat Směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Jak jsme na tom u nás?

Rada EU dne 12. června 2019 schválila směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujích osob (tzv. Work-life balance směrnice). Obecným cílem této směrnice je zajistit uplatňování zásady rovnosti příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti. Směrnice by tak měla přispět ke zvýšení účasti žen na trhu práce, k motivaci otců se co nejdříve zapojit do péče o dítě i o domácnost, k využívání pracovního volna z rodinných důvodů nebo využívání pružného uspořádání práce.

Hlavními prvky směrnice jsou:
1) otcovská dovolená – 10 pracovních dní připadající na období okolo narození dítěte,
2) rodičovská dovolená – individuální právo na 4 měsíce rodičovské dovolené, z nichž 2 měsíce jsou placené a mezi rodiči nepřenosné,
3) pečovatelská dovolená – pečující osoby budou mít nárok min. na 5 pracovních dní volna ročně,
4) pružné uspořádání práce – pečující osoby a zaměstnanci s dětmi do 8 let mohou požadovat flexibilní rozvržení pracovní doby a vykonávat práci na dálku včetně práce z domova.

Stávající právní úprava v ČR většinu nástrojů, které zavádí směrnice, již obsahuje. Z ustanovení směrnice se tak české právní úpravy dotkne zejména prodloužení otcovké dovolené z 5 na 10 pracovních dní, možnost rodičů s dětmi do 8 let a pečujících osob po zaměstnavateli požadovat home office či návrat k delší pracovní době po dřívější změně na kratší pracovní dobu. V závislosti na implementaci směrnice pak může dojít i ke zvýšení rodičovského příspěvku.

Zda tato směrnice přispějě obecně k lepšímu sladění pracovního a osobního života rodičů a pečujících osob bude ve velké míře záležet na tom, jak k její implementaci přístoupí jednotlivé členské státy.

Naše advokátní kancelář je připravena Vám s revizí Vašich pracovněprávních předpisů pomoci.

Zdroj:
Směrnice EP a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, tisková zpráva k této směrnici
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat