Stravenkový paušál

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by mj. měla podnikatelům i zaměstnacům umožnit používání daňového zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem. Stravenky jsou přitom v České republice oblíbeným a často poskytovaným benefitem.

Jedná se o tzv. „stravenkový paušál“, díky němuž by zaměstnanec místo klasických stravenek mohl dostávat peníze od zaměstnavatele přímo, bez účasti společnosti, která stravenky prodává. Příspěvek na stravu by přitom byl pro zaměstnavatele i nadále osvobozen od daně a platby pojistného.

Zaměstnavatelům, ale potažmo i podnikatelům, kteří přijímají stravenky jako platidlo za své zboží či služby, by ubyla vysoká administrativa. Ta je v současné době největší nevýhodou a brzdou současného systému stravenek. Dalším zásadním důvodem jsou pak poplatky stravenkářským společnostem. Ty se běžně pohybují ve výši 5 až 7 %. V případě propadnutí stravenky se navíc stravenka stává čistým příjmem společnosti, která stravenku vydala.

Smyslem daňového zvýhodnění je podpora závodního stravování. Tuto možnost dnes má podle údajů Ministerstva financí jen necelá polovina zaměstnanců, přibližně 1,8 ze 4,3 milionu zaměstnanců v ČR. Dalších 1,5 milionu zaměstanců získává stravenky formou benefitu od svého zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že zbývající čtvrtina, tedy cca 1 milion zaměstnanců nemá přístup ani k jednomu z těchto benefitů. Ministerstvo financí chce tak připravovanou novelou a zavedením stravenkového paušálu podpořit poskytování příspěvků na stravování u zaměstnanců, kteří nemají možnost využít příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo závodního stravování.

Možnost poskytování stravenek při použití současného režimu by zůstala beze změny. Při schválení výše uvedené novely by si tedy mohl zaměstnavatel vybrat, jakým způsobem bude poskytovat příspěvek na stravování. Buď pro zaměstnance zajistí stravu (podnikové jídelny, kantýny) nebo poskytne poukazy (klasické stravenky). V obou těchto případech je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele 55 % ceny jídla či hodnoty poskytované stravenky a 45 % je sraženo zaměstnanci z čisté výplaty. Jako třetí alternativu by pak zaměstnavatel mohl nově využít daňově osvobozený stravenkový paušál, díky kterému by zaměstnanec namísto stravenek dostal peníze přímo bez existence placeného zprostředkovatele.

Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/stravenky-pro-dalsi-milion-zamestnancu-b-35842

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat