Srážková daň v daňovém přiznání

Czech Republic: Možnost v daňovém přiznání uplatnit srážkovou daň z příjmů z dohody o provedení práce

Od 1. ledna 2014 se u dohod o provedení práce zvýšil limit příjmů, na které se vztahuje srážková daň, a to z 5.000,- Kč na 10.000,- Kč měsíčně. Srážková daň se použije, pokud odměna nepřekročí 10.000,- Kč za měsíc a zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše tzv. „Prohlášení poplatníka daně z příjmů“. Dosud bylo zdanění srážkovou daní konečné a poplatník si nemohl srážkovou daň strženou z výše uvedených příjmů v daňovém přiznání uplatnit. Nově bude možné si uplatnit srážkovou daň z příjmů z dohody o provedení práce.

Srážkovou daň z příjmů z dohody o provedení práce i autorských honorářů je možné uplatnit pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014. Pokud tak poplatník učiní, započte se sražená daň na jeho výslednou daňovou povinnost. Podání daňového přiznání může být výhodné pro osoby s nižšími příjmy, např. pro ty, jejichž výsledná daňová povinnost bude nula a budou tak moci nárokovat „vrácení sražené daně“. Naopak zahrnutí příjmů již zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání nebude výhodné pro osoby s vyššími příjmy, na které se vztahuje tzv. solidární zvýšení daně.

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat