Prodloužení programu zaměstnanosti Antivirus A a B

Šíření koronaviru v českých luzích a hájích neutuchá, ba naopak. Vláda proto rozhodla o prodloužení a dílčí úpravě podmínek kompenzačního programu Antivirus pro zaměstnavatele.

V souvislosti s pokračující epidemií koronaviru SARS-CoV-2, který v podobě onemocnění COVID-19 útočí nejen na zdraví jednotlivců, ale i na kapsy zaměstnavatelů, rozhodla vláda ČR o prodloužení doby uznatelnosti výdajů a o dílčí změně podmínek kompenzačního programu Antivirus v režimech A a B.

Doba uznatelnosti výdajů v režimu A byla prodloužena do 31. 12. 2020. V tomto režimu mohou zaměstnavatelé obdržet příspěvek na náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům v období října až prosince 2020 z důvodu nařízení karantény podle § 192 zákoníku práce. Výše příspěvku nadále činí 80 % uznatelných výdajů, tj. vyplacené náhrady mzdy včetně zákonných odvodů, maximálně však 39.000 Kč na zaměstnance za měsíc.

Zároveň byl zaveden režim Antivirus plus (A plus), který dopadá na zaměstnavatele, jejichž provoz byl v době od 1. 10. 2020 nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními či mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, resp. orgánů ochrany veřejného zdraví. Výše příspěvku v rámci tohoto speciálního režimu činí 100 % vyplacené náhrady mzdy včetně zákonných odvodů, maximálně však 50.000 Kč na zaměstnance a měsíc. Příspěvek se vyplácí pouze pokud se jednalo o náhradu mzdy z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Příspěvku v rámci tohoto speciálního režimu mohou využít např. restaurace či bary, bez ohledu na to, zda přerušily provoz zcela nebo mají alespoň tzv. výdejové okénko, nebo prodejny a poskytovatelé služeb, na něž nedopadá žádná z výjimek dle usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21. 10. 2020.

Doba uznatelnosti výdajů v režimu B byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud. Výše podpory v tomto režimu se nemění, a nadále činí 60 % uznatelných nákladů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že v nejbližší době připraví novou verzi tzv. Manuálu, který upravuje podmínky čerpání v rámci programu Antivirus. Nová verze bude zveřejněna na webových stránkách ministerstva.

V případě potřeby dalších informací či potřeby pomoci s žádostí o příspěvek jsme samozřejmě rádi k dispozici.

Zdroj:
Usnesení vlády č. 1078 a č. 1079 ze dne 21.10.2020
Usnesení vlády č. 1098 ze dne 26.10.2020
Usnesení vlády č. 1039 ze dne 14.10.2020

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat