Povinnost společností uveřejňovat informace na internetu

Czech Republic: Každá akciová společnost je povinna zřídit si internetové stránky a uveřejňovat tam údaje požadované zákonem – například pozvánku na valnou hromadu či účetní závěrku.

Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) stanovuje od 1. 1. 2014 všem akciovým společnostem povinnost zřídit internetové stránky společnosti a průběžně na nich uveřejňovat zákonem stanovené informace a dokumenty. Jde především o následující údaje a dokumenty:

• identifikační údaje uveřejňované na obchodních listinách, tj. obchodní firmu, sídlo společnosti, IČO a informace o zápisu v obchodním rejstříku;

• pozvánka na valnou hromadu (nutno uveřejnit nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání);

• účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnoti společnosti (nutno uveřejnit nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, která ji má schválit);

• existenci koncernu, je-li společnost jeho součástí (viz níže).

Společnosti s ručením omezeným si obligatorně internetové stránky zřizovat nemusí. Pokud si je však zřídí, musí na nich uveřejňovat identifikační údaje uveřejňované na obchodních listinách (tj. obchodní firmu, sídlo společnosti, IČO a informace o zápisu v obchodním rejstříku) a svoji příslušnost ke koncernu (viz níže). Nejasné znění zákona vyvolává pochybnosti, zda společnost s ručením omezeným musí na internetových stránkách uveřejňovat i pozvánku na valnou hromadu a účetní závěrku. Přikláníme se k závěru, že nikoliv.

Povinnost zřídit internetové stránky a uveřejnit na nich skutečnost o existenci koncernu mají také všechny společnosti v rámci koncernu. Pokud tak neučiní, vyloučí tím možnost zprostit se povinnosti hradit újmu způsobenou svým rozhodujícím vlivem.

Nedodržení povinnosti zřídit internetovou stránku a uveřejňovat na ní příslušné informace může mít za následek uložení pokuty až do výše 100 000 Kč.

Anna Suchá, advokátní koncipientka

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat