Otcovská dovolená

Od února 2018 budou mít čerství otcové nárok na novou dávku z nemocenského pojištění

Dne 2. května 2017 prezident republiky podepsal novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku nemocenského pojištění pro novopečené „tatínky“. Ti tak získají možnost pomoci matce svého dítěte během šestinedělí.

Doposud otcové mohou čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou místo matky, ovšem nově by se mohli starat o své dítě společně oba rodiče po dobu až 7 dnů. Nástup na otcovskou dovolenou nemusí být odsouhlasen zaměstnavatelem na rozdíl od čerpání dovolené nebo neplaceného volna.

Otcovská dovolená bude nová dávka, na kterou budou mít nárok osoby, které se účastní nemocenského pojištění (tj. zejména zaměstnanci a OSVČ, které si nemocenské pojištění platí dobrovolně). Výše dávky bude stejná jako „peněžitá pomoc v mateřství“, tj. 70 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podle novely zákona musí otec nastoupit na týdenní otcovskou dovolenou do šesti týdnů po narození potomka a čerpání příslušné dávky není možno přerušit.

Nárok na novou dávku vznikne i v případě, pokud se dítě narodí 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti novely zákona (předpokládaná účinnost je od února 2018).

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat