Online zakládání obchodních společností, aneb digitalizaci zase o kousek blíž…

Digitalizační směrnice EU přináší možnost vytvořit obchodní společnost, včetně splacení základního kapitálu, odkudkoli, třeba ze zahrady nebo chalupy. Postačí pouze internet.

Dne 31. 7. 2019 vstoupila v platnost tzv. digitalizační směrnice EU (směrnice 2019/1151 ze dne 20. 6. 2019), která pro všechny členské státy EU zavádí jednotná pravidla pro vytváření společností online, online zápis poboček do rejstříku a online ukládání listin a údajů.

Úprava směrnice dopadá primárně na společnosti s ručením omezeným a má za cíl zjednodušení vytváření obchodních společností a podporu podnikání díky snížení nákladů, času a administrativní zátěže. V případě akciových společností bude záležet na tom, zda se zákonodárce rozhodne využít možnosti a online založení pro ně neaplikovat nebude.

V souvislosti s online zakládáním společností bude ČR muset vytvořit podrobná pravidla a tzv. jednotou digitální bránu, kde poskytne vzor příslušného zakladatelského právního jednání. Mělo by být možné připravit si i vlastní text zakladatelského právního jednání.

Pojmovým znakem online postupů podle směrnice je vyloučení osobní přítomnosti zakladatelů společnosti u notáře. Veškeré dílčí postupy musí probíhat online, včetně sepsání zakladatelského právního jednání a dalších dokumentů, vyřízení podnikatelského oprávnění a splacení základního kapitálu. Významnou novinkou, kterou směrnice přináší, je možnost online splatit základní kapitál převodem na bankovní účet u některé z bank působících v EU.

V zájmu rychlosti celého procesu by online založení společnosti (včetně zápisu do rejstříku) nemělo být podmíněno získáním živnostenského oprávnění či licence. Tyto dokumenty by se měly řešit až následně (po zápisu do rejstříku). Výjimkou je požadavek vnitrostátního práva na řádný dohled nad určitými činnostmi, zejména oblasti s vyšší mírou regulace.

V legislativním plánu Vlády ČR pro rok 2020 je zákon, kterým budou ustanovení směrnice do českého právního řádu implementována, označen pracovně jako návrh zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Termín předložení návrhu vládě je určen na listopad 2020 a účinnost zákona se předpokládá v souladu se směrnicí, tedy k 1. 8. 2021.

Zdroj:
Směrnice EU č. 2019/1151

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat