„Ochranný štít“ na místo „bezpečného přístavu“

Czech Republic: Privacy Shield jako nový režim pro transfer osobních údajů z EU do USA

V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 6. října 2015, které přineslo konec volného předávání osobních údajů do USA na základě programu Safe Harbor, se Evropská komise a Spojené státy dohodly na novém rámci pro přenos osobních údajů z Evropy do USA pod názvem Privacy Shield. Namísto “bezpečného přístavu“ tedy přichází “ochranný štít“, který opět umožní zjednodušené předávání údajů z EU do USA bez nutnosti získání povolení od národního úřadu pro ochranu osobních údajů, uzavření standardní smluvní doložky se zpracovatelem dat z USA, nebo nutnosti přijmout závazná podniková pravidla (tzv. „binding corporate rules“).

Dne 29. února 2016 vydala Evropská komise právní texty, které tvoří podklad pro přijetí nového systému ochrany údajů mezi EU a USA. Kromě toho Evropská komise zveřejnila návrh rozhodnutí o přiměřenosti ochrany a texty, které budou štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů tvořit, např. písemné závazky vlády USA ohledně vymahatelnosti ujednání (zveřejní se v americké sbírce zákonů), včetně ujištění americké strany o zárukách a omezeních týkajících se přístupu veřejných orgánů k údajům jsou záruky pro předávání údajů v rámci nového systému rovnocenné standardům ochrany osobních údajů v EU.

Privacy Shield bude stejně jako Safe Harbour založen na principu “samoosvědčení“ učiněného jednotlivými americkými společnostmi, na jehož základě se daná společnost zařadí na seznam amerických společností, kterým bude možné předávat osobní údaje z EU ve zjednodušeném režimu. Za účelem zajištění dostatečné ochrany osobních údajů budou implementována nová opatření, na základě kterých budou např. americké úřady dohlížet a každoročně vyhodnocovat, jak společnosti zapojené do výměny informací plní požadované standardy a v případě jejich nedodržování udělovat sankce nebo společnosti vyškrtávat se seznamu. Ochrana práv občanů EU by měla být zajištěna prostřednictvím zavedení možnosti obracet se se stížnostmi přímo na americké společnosti, možnosti využít alternativního řešení sporů či zřízením nezávislého úřadu ombudsmana při Ministerstvu zahraničních věcí USA.

Zda však Privacy Shield zajistí dostatečnou ochranu osobních údajů z EU, ukáže až čas. Dle odborníků se v případě Privacy Shield jedná především o účelové přijetí kosmetických změn původní dohody Safe Harbour, a nelze proto vyloučit, že bude časem také zrušena.

Zdroj: právní texty Evropské komise k EU-U.S. Privacy Shield

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat