Novinky v právní úpravě s.r.o. po 1. lednu 2014

Česká republika: České soukromé právo čeká revoluce.Účinnosti nabude nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

České soukromé právo čeká revoluce.Účinnosti nabude nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Nové předpisy s sebou přináší zásadní změny v právní úpravě obchodních společností. V tomto příspěvku se zaměříme na společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Tam dochází zejména k následujícím změnám:

 • významně se posiluje svoboda společníků při úpravě vztahů uvnitř s.r.o.,
 • minimální výše vkladu společníka s.r.o. (a tím i minimální výše základního kapitálu) činí 1,- Kč,
 • podíl v s.r.o. může být představován cenným papírem – kmenovým listem,
 • podílem může být spojena určitá povinnost společníka (nejen) ve vztahu s.r.o.,
 • společníkovi může být uložena příplatková povinnost, a to bez jakýchkoliv zákonných omezení,
 • společníci s.r.o. si mohou vyplácet zálohy na podíl na zisku,
 • statutárním orgánem s.r.o. může být vedle člověka i obchodní společnost (či jiná právnická osoba),
 • jednatelé mohou tvořit kolektivní orgán (jednatelstvo),
 • podstatným způsobem se zpřísňuje ručení a odpovědnost členů orgánů s.r.o., zejména při porušení povinnosti jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a následném úpadku společnosti,
 • dochází zásadnímu zjednodušení obchodů mezi propojenými osobami,
 • zcela nová úprava koncernového práva (např. zavádí neomezené ručení vlivné a ovládající osoby za dluhy ovládané osoby, která je v úpadku).

Výše uvedený výčet je samozřejmě pouze příkladmým výčtem těch z našeho pohledu nejvýznamnějších změn

Nová právní úprava se použije pouze na společnosti, které vzniknou po 1. lednu 2014 a dále na ty, které se pro novou úpravu výslovně rozhodnou. Ostatní společnosti se budou pohybovat v právním režimu tvořeném zčásti starou, zčásti novou úpravou, aniž by ovšem bylo jasné, v jakém rozsahu se ta která úprava použije. Z hlediska právní jistoty je proto třeba doporučit, aby s.r.o. a jejich společníci na změnu právní úpravy co nejrychleji zareagovali a zcela se podřídili nové úpravě.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti je Vám autor tohoto článku stejně jako celý tým bnt attorneys-at-law v Praze dispozici.

Zdroj: zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č.90/2012Sb., o obchodních korporacích

Jan Safranek
 
 
 
 
Kontaktní osoba v Praze
Jan Šafránek
Tel.: +420 222 929 301
 
 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat