Novinky při vystavování daňového dokladu z přijaté zálohové platby

V červnu byl schválený tzv. daňový balíček, v rámci kterého byly odsouhlasené změny zákona o DPH platné od 1.1.2019.

Úpravou prošlo i ustanovení o souhrnném daňovém dokladu. Tato změna pomůže při vystavování daňového dokladu k uskutečněnému plnění, ke kterému byla přijata zálohová platba.

Již od 1.7.2017 došlo k nové formulaci pravidla pro stanovení povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby. S tímto ustanovením souvisí i podmínky pro vystavení souhrnného daňového dokladu.

V současné době není možné vystavovat souhrnný daňový doklad jako daňový doklad k přijaté zálohové platbě současně s vyúčtováním uskutečněného plnění. Daňový doklad k přijaté záloze se musí vystavit samostatně a to do 15 dnů ode dne jejího přijetí. V rámci schválení tzv. daňového balíčku byl upraven i § 31b zákona o DPH a od 1.1.2019 bude tedy možné vystavit souhrnný daňový doklad na uskutečněné plnění a k němu přijatou platbu v jednom měsíci.

Příklad:

Tuzemský měsíční plátce DPH má sjednanou smlouvu se společností se sídlem v ČR na pravidelnou dodávku zboží, která se bude vyúčtovávat průběžně. 5. června obdržela společnost zálohovou platbu ve výši 20 tis. Kč. K dodávce zboží došlo až 25. června.

Vystavení dokladů za současného znění zákona:

Tuzemský pláce musí do 15 dnů ode dne přijetí zálohy vystavit daňový doklad, tzn. do 20. června. Na základě tohoto daňového dokladu si může odběratel nárokovat odpočet DPH. Dále musí tuzemský plátce do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit řádný daňový doklad k dodávce zboží, ve kterém vyúčtuje přijatou zálohu a odvedené DPH, tzn. do 10. července.

Možnost vystavení dokladů po přijetí novely zákona od 1.1.2019:

Jelikož došlo k přijetí zálohové platby a uskutečnění zdanitelného plnění v jednom měsíci, bude možné podle novely § 31b vystavit jeden souhrnný daňový doklad a to do 15 dnů od konce kalendářního měsíce ve kterém byla přijata úplata nebo se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Je však třeba dát pozor, zda má plátce DPH povinnost přiznat daň z přijaté zálohy. Pokud např. prodává tuzemský plátce zboží německé společnosti registrované k dani v Německu, pak tuzemský plátce DPH nevystaví daňový doklad při přijetí zálohové platby, ale až při dodání zboží, tedy při uskutečnění zdanitelného plnění.

Zdroj:
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat