Nové znění zákona o dani z přidané hodnoty se dotkne zdaňování statutárních orgánů DPH

Zákon o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019 nově vymezí okruh osob povinných k dani a dále ekonomickou činnost, což se kromě jiných dotkne všech jednatelů, fyzických osob. Právě ekonomická činnost je jedním z hlavních kritérií sloužících k posouzení povinnosti k DPH.

Dle současného znění zákona o DPH není jednatel při výkonu své funkce osobou povinnou k DPH, protože se za ekonomickou činnost nepovažuje činnost osob, jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu však takovýto výklad není euro-konformní a výkon funkce jednatele je ekonomickou činností.

Do účinnosti novely zákona o DPH se mohou osoby, kterých se týká rozsudek NSS 2 Afs 100/2016 rozhodnout, zda využijí přímého účinku Směrnice EU a budou výkon funkce jednatele považovat za ekonomickou činnost nebo zda budou postupovat dle současného znění zákona o DPH.

Nově však osobou povinnou k dani nebude zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.

Statutáři tedy budou muset sledovat svůj obrat a pokud ho překročí, budou se registrovat k DPH, podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Budou vystavovat daňové doklady a ze své odměny odvedou 21% DPH. Současně si budou moci uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu u souvisejících plnění.

A co vede k zamyšlení – budou platit daň z příjmů jako zaměstnanci a současně odvádět DPH jako podnikatelé.

Zdroj: Novela zákona o DPH

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat