Krok za krokem k novému civilnímu řádu soudnímu – tzv. advokátské spory

Jak jsme slíbili, postupně a s dostatečným předstihem vás provedeme navrhovanými změnami v oblasti občanského práva procesního, z nichž jednu pro klienty z nejzásadnějších, tvoří právě otázka povinného zastoupení strany sporu advokátem.

V lednovém vydání Journalu jsme vás informovali, že Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo přikročit k nahrazení stávajícího občanského soudního řádu novým, komplexním kodexem, a to civilním řádem soudním, jehož věcný záměr je hotov a veřejnost i praxe s napětím očekává, jakým směrem se dále vývoj zcela nového kodexu posune.

Součástí návrhu nového procesního kodexu je mj. rozšíření povinného zastoupení advokátem, tj. zavedení tzv. advokátských sporů i tam, kde je dosud právní úprava nevyžadovala. Návrh obsahuje zavedení povinného zastoupení advokátem nejen pro řízení před Nejvyšším soudem, ale též pro řízení před krajskými a vrchními soudy. V případě, že by hodnota sporu měla přesáhnout částku 50.000,- Kč, počítá návrh s povinným zastoupením advokátem také před soudy okresními.

Ministerstvo si od rozšíření povinného zastoupení advokátem ve sporném řízení slibuje zejména rychlejší průběh řízení, neboť se předpokládá, že přítomnost osob znalých práva (tj. advokátů) v rámci soudního sporu pomůže odstranit nutnost opakovaného poučování stran sporu, jako se to běžně děje v případě advokátem nezastoupených osob.

Tento návrh lze jistě uvítat jako snahu o zrychlení a zpřehlednění soudního procesu. Jistým negativem však na druhou stranu zůstává pro klienty nepopulární prodražení i poměrně jednoduchých sporů, ke kterému v důsledku nutnosti zastoupení advokátem nepochybně dojde. Ministerstvo si však od návrhu údajně slibuje i to, že si občané díky zvýšeným nákladům předem pořádně rozmyslí, zda do soudního sporu vstoupí či nikoliv.

Více o dalších navrhovaných změnách se dočtete v dalších vydáních našeho newsletteru.

Zdroj: https://crs.justice.cz

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat