Horké daňové novinky pro jednatele – plátce dph

Zákon o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od ledna 2019 nově vymezuje osobu povinnou k dani a nově definuje ekonomickou činnost.

Činnosti zdaňované daní z příjmů dle § 6 ZDP (závislá činnost) doposud nespadaly dle znění českého zákona o DPH pod ekonomickou činnost. Novelou zákona o DPH se za samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost nebude považovat činnost zaměstnanců nebo jiných osob, které mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu.

Novela zákona o DPH tak přinese nové povinnost pro jednatele fyzické osoby, kteří se po překročení obratu budou muset zaregistrovat jako plátci DPH a podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v příštím vydání našeho newsletteru.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat