Evropská komise připravuje akční plán, který povede ke změnám DPH

Evropská komise připravuje novelizaci stávající směrnice k DPH, která si klade za cíl především bojovat proti daňovým únikům na DPH a dále snížit administrativní náročnost pro malé a střední podniky při vstupu na přeshraniční trh.

Členské státy Evropské unie čeká v blízké budoucnosti rozsáhlá novelizace směrnice k DPH. Evropská komise představila v Praze na konferenci VAT fórum v lednu 2018 plán jednotné strategie na shodnou DPH, tzv. definitivní režim DPH v rámci akčního plánu. Důvodem tohoto kroku je především boj proti únikům na DPH, ale také snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky.

EU vypočítala, že administartivní zátěž v rámci přeshraničního obchodu je pro podniky o 11 % vyšší než v případě tuzemského obchodování. Definitivní režim DPH spočívá v tom, že DPH za dodané zboží odvede dodavatel v sazbě daně podle státu ukončení přepravy zboží, a to prostřednictvím tzv. One Stop Shopu v zemi svého usazení. V praxi by si český dodavatel dodávající zboží do Francie musel zjistit příslušnou francouzskou sazbu daně, tu sdělit a odvést českému finančnímu úřadu a český FÚ by francouzskou daň převedl na účet francouszkému FÚ.

V případě pochybení hrozí dodavateli velké množství rizik, např.: uplatnění chybné sazby platné v členském státě nebo vykázání uskutečněného plnění jinému členskému státu. Evropská komise v nové směrnici počítá se zjednodušení pro dodavatele. Bude zaveden nový institut certifikované osoby. Touto certifikovanou osobou se může stát osoba splňující podmínky spolehlivosti (čistý trestní rejstřík, rozsáhlejší účetní systém). Z českého pohledu můžeme říci, že by jednalo o protiklad k institutu nespolehlivého plátce.

Certifikované zdaňované osoby by byly prověřeny ze strany EU. Po přidělení institutu cerfitikované osoby by prakticky nezaznamenali žádnou změnu v odvodu DPH a mohli by používat systém jako dosud. Rozsáhlejší detaily návrhu definitivního režimu budou známy během roku 2018. Členské státy nejsou ze změn v oblasti DPH nadšeny, ale Evropská komise dala jasně najevo, že ona navrhuje a Rada EU rozhoduje. Vejde-li novela směrnice v platnost, zkomplikuje fungování finančních úřadů. Zvažuje se totiž zrušení souhrnného hlášení a v takovém případě by daňová správa prakticky ztratila přehled o jednotlivých dodávkách.

Zdroj: Konference VAT fórum 2018, Praha

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat