Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným

Czech Republic: Různé druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným a limitace práv a povinností s nimi spojených

S přijetím zákona o obchodních korporacích došlo v českém právu k uvolnění regulace společnosti s ručením omezeným. Jedním z důsledků je možnost, aby společníci s podíly ve společnosti spojili různá práva a povinnosti, a to i nad rámec zákona. Právní forma společnosti s ručením omezeným díky tomu může být zajímavým nástrojem pro nejrůznějí investice. Na rozdíl od společnických dohod přitom spojení práv a povinností s podílem zajišťuje, že i při převodu takového podílu bude mít jeho nabyvatel stejnou pozici ve společnosti jako původní společník.

S podílem ve společnosti s ručením omezeným je tak možno spojit více práv či povinností (popřípadě odlišná práva či povinnosti), než zakotvuje zákon, a to například vyšší podíl na zisku, rozsáhlejší právo na informace či povinnost podílet se na činnosti společnosti. Pro investory by mohla být zajímavá možnost „vybavit“ podíly různým počtem hlasů a zajistit tak například zakladatelům kontrolu společnosti i do budoucna.

Volnost společníků při stanovení práv a povinností spojených s podílem však není bez limitů. O hranici mezi přípustnou a nepřípustnou regulací se nyní vedou diskuse.

Zřejmě nejspornější otázkou v současné době je, zda lze některá zákonná práva zcela vyloučit. Často je diskutována přípustnost vyloučení hlasovacího práva či práva na podíl na zisku. Byť takový postup považujeme až na výjimky za přípustný, závěry literatury jsou rozporuplné a judikatura dosud chybí.

Zdroj: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat