Dočká se byznys realitních makléřů regulace?

Činnost realitních zprostředkovatelů není zatím v České republice nijak regulována. To by se však od roku 2019 mohlo konečně změnit.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má opět připraven návrh zákona o realitním zprostředkování a bude jej nyní předkládat do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh tohoto zákona MMR již v minulosti předkládalo k projednání, z kraje roku 2017 byl však návrh zákona vrácen legislativní radou vlády ministerstvu k přepracování.

Hlavním cílem nově navrhovaného zákona je především ochrana klientů a zvýšení kvality služeb realitních zprostředkovatelů. Zákon o realitním zprostředkování by měl stanovit pravidla pro výkon této činnost. MMR počítá s tím, že realitní zprostředkování by mělo být nově živností vázanou. Na realitní zprostředkovatele by tak byly kladeny požadavky na odbornou způsobilost. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá i se vznikem veřejně přístupného seznamu realitních zprostředkovatelů. Všechny tyto nástroje by měly vést ke zvýšení dozoru nad výkonem této profese a ke snížení počtu nepoctivých realitních makléřů.

Vedle podmínek pro výkon činnosti realitních zprostředkovatelů by měl zákon podrobně upravovat i smlouvu o realitním zprostředkování. Vedle vymezení obsahových náležitostí a stanovení písemné formy smlouvy by měl zákon upravovat i možnosti ukončení smlouvy o realitním zprostředkování a vznik nároku realitních zprostředkovatelů na provizi. Realitním zprostředkovatelům by měly v souvislosti s uzavíráním smlouvy o realitním zprostředkování vzniknout nové povinnosti ve vztahu ke klientům, zejména informačního charakteru.

Návrh zákona o realitním zprostředkování však čeká dlouhá legislativní cesta a teprve uvidíme, zda se realitní trh zákonné úpravy realitního zprostředkování dočká a kdy. Dle MMR by zákon mohl vstoupit v účinnost už počátkem roku 2019.

Zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA99EGASI

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat