Daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění

Czech Republic: Od 1. ledna 2015 dojde ke zpřísnění podmínek pro odečet soukromého životního pojištění ze základu daně

Zaměstnavatelé doposud často platili zaměstnancům místo vyšší mzdy příspěvky na životní pojištění a zaměstnanci je následně čerpali formou mimořádného výběru. Tím docházelo k obcházení daňové povinnosti a odvodů pojistného. Od 1. ledna 2015 dojde novelou zákona o daních z příjmů ke zpřísnění podmínek pro odečet soukromého životního pojištění ze základu daně. Novela má zamezit zneužívání produktu soukromého životního pojištění.

Tato novinka se týká všech smluv soukromého životního pojištění, které splňují podmínky pro daňový odpočet. Dotkne se tedy i poplatníků, kterým zaměstnavatel na životní pojištění vůbec nepřispívá.

Aby si nově mohl poplatník odečíst z daní zaplacené pojistné v celkovém úhrnu nejvýše 12 000,- Kč, bude muset stávající smlouvu upravit tak, aby vyhovovala novým podmínkám podle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. ledna 2015. V takovém případě bude pojistná smlouva nadále splňovat podmínky daňového zvýhodnění a zaměstnavatel na ni bude moci i nadále přispívat za stejných podmínek jako dosud.

Pokud bude ponechána pojistná smlouva ve stávajícím režimu beze změny (tj. s možností mimořádných výběrů), nebude možné využít daňové zvýhodnění. Na takovou pojistnou smlouvu již nadále zaměstnavatel nebude moci přispívat formou osvobozeného příspěvku na pojištění v rámci firemních benefitů.

Zaměstnanci, kteří budou chtít daňové zvýhodnění uplatňovat, budou zaměstnavateli dokládat, že jejich pojištění splňuje podmínky daňového zvýhodnění. Pokud zaměstnanec tyto skutečnosti neprokáže, zaměstnavatel nemůže uplatnit případný příspěvek na pojištění zaměstnance jako osvobozený příjem.

Pokud dojde k porušení podmínek daňové uznatelnosti po 1. lednu 2015, bude poplatník povinen:
– provést dodanění všech částek, které si uplatnil v rozporu se zákonem jako daňový odpočet,
– dodanit příspěvky zaměstnavatele (pokud byly na pojistnou smlouvu poskytovány) poskytované od 1. ledna 2015. U příspěvků zaměstnavatele poskytnutých do 31. prosince 2014 nemá zaměstnanec žádné povinnosti a tyto nevstupují do odpočtu daně z příjmů z kapitálového majetku.
– oznámit zaměstnavateli porušení podmínek.

Zaměstnavatel pak bude muset příspěvek zdaňovat stejně jako mzdu, včetně odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení.

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ve znění novely č. 267/2014 Sb.)

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat