Český nacionalismus a společný evropských trh: Budou v českých supermarketech brzy k dostání jen české a moravské potraviny?

Novela Zákona o potravinách a tabákových výrobcích může vést od počátku roku 2022 k povinné kvótě 55 % tuzemských potravin v regálech supermarketů, do roku 2028 má jejich podíl vzrůst na 73 %.

20. ledna 2021 schválila poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu Zákona o potravinách a tabákových výrobcích (Zákon č. 110/1997 Sb.), který byl ale Senátem jednomyslně zamítnut 18. března 2021 a nyní je zpět ve sněmovně k projednání. Tato novela má vést k povinné kvótě českých potravin a zemědělských výrobků v obchodech s plochou nad 400 m2. Přesný výčet potravin a zemědělských výrobků je uveden v příloze č. 1 novely – jedná se přibližně o 130 položek, počínaje fazolemi a hráškem a konče vejci a droždím. Seznam se v tržím hospodářství jeví jako do určité míry absurdní a nelze nepodlehnout dojmu, že na Ministerstvu zemědělství, v klubu sociálních demokratů, Okamurovy SPD nebo komunistů byl ze zasloužené penze povolán zpět nějaký soudruh, který sbíral zkušenosti v sovětském Úřadu pro plánovanou ekonomiku GosPlan (rusky „Госплaн“) nebo v jeho československé odnoži Státní plánovací komisi a nyní sestavil tento seznam.

Zda senát tento návrh zákona schválí zatím není jasné, ale i pokud jej vrátí, mohou poslanci v dolní komoře parlamentu veto senátu absolutní většinou hlasů přehlasovat a zákon tak schválit. Potom by bylo na prezidentovi, zda zákon podepíše nebo jej podepsat odmítne.

Novela obsahuje v mírně zamlžené podobě výrazná omezení nabídky zahraničních výrobků, která se týkají pouze provozovatelů obchodů nad 400 m2 – dotknou se především nadnárodních řetězců jako jsou Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Globus apod. Podíl českých výrobků na trhu s potravinami má být od 1.1.2022 55 % a postupně narůstat až na 73 % k 1.1.2028. Na novele je pikantní, že na ní, prostřednictvím podniků, které za nimi stojí, by mohli vydělat ministr zemědělství a premiér.

Novela dále obsahuje přísná pravidla o pokutách dle velikosti prodejní plochy. Za porušení pravidel může být udělena pokuta až do výše 10 mil. Kč. Protiprávní jednání může být kontrolováno a sankcionováno ze strany příslušných úřadů – Ministerstva vnitra a obrany, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, veterinárních úřadů, okresních hygienických stanic a nebo ze strany České obchodní inspekce. Pravděpodobně zde dojde k obvyklému byrokratickému zmatku ohledně kompetencí jednotlivých úřadů.

Novela je sporná s ohledem na její smysl i účel. Není pouze proti zdravému rozumu, ale porušuje i práva spotřebitelů, a přestože obsahuje velké množství odkazů na evropské směrnice a nařízení, porušuje také evropské právo, konkrétně články 34 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), tj. základní principy jednotného trhu a svobody usazování, které zaručují práva dovozců a podnikatelů. V případě kvót se jedná o tzv. množstevní omezení s rovnocenným účinkem, která nelze ospravedlnit ani dle čl. 36 a 51 a násl. SFEU. Kvótami je nepřímo dotčen dovoz do České republiky, neboť ohrožují společnosti v České republice, které se zabývají tímto typem podnikání. Přísně vzato není sice dovoz zboží nadále množstevně omezen, avšak pokud v obchodě o ploše nad 400 m2 v určité oblasti – zde se jedná o potraviny a zemědělské výrobky – smějí být nabízeny zahraniční produkty od roku 2022 pouze z 45 % a od roku 2028 pouze z 27 %, je tím dáno omezení, které působí v podstatě jako zákaz dovozu. Dle ustálené judikatury Soudního dvora EU se jedná o omezení s rovnocenným účinkem, které je zakázáno. Kromě toho by neustále hrozily kontroly toho, v jakém rozsahu je nabízeno české zboží. Stále by hrozilo nebezpečí uložení pokuty. U mnoha výrobků také není zcela jednoduché určit jejich původ, například z polského mléka a maďarských jahod se v České republice vyrábí jogurt.

Česká republika také evidentně opomněla dle Směrnice o transparentnosti jednotného trhu o této novele informovat Evropskou komisi, na základě čehož lze již návrh zákona napadnout před českými soudy.

Touto novelou vnáší Česká republika na jednotný trh nacionalismus, což se vůbec nehodí k heslu „Evropa bez bariér“, které ještě v roce 2009 při svém předsednictví EU hlásala.

Zdroj:
Novela Zákona o potravinách a tabákových výrobcích (Zákon č. 110/1997 Sb.)
Sněmovní tisk číslo 502

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat