Antivirus C – rychlý přehled o novém programu promíjení pojistného na sociální zabezpečení

Minulý týden podepsal prezident republiky novelu zákona o sociálním pojištění a tím vstoupil v platnost režim C programu Antivirus. V tomto programu jde o promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, jehož cílem je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

Nárok na prominutí pojistného mají zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají více než 50 zaměstnanců. Pozor, do počtu se zahrnují i zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené, neplacené dovolené, na jiných překážkách v práci, i zaměstnanci ve výpovědní lhůtě a program také nelze kombinovat s programem Antivirus A nebo B.

  • Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Za každý z těchto měsíců je nutné zjistit počet zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci a porovnat se stavem k 31. 3. 2020, zda nedošlo ke snížení o více než 10 %.
  • Za jednotlivé měsíce se porovnává úhrn vyměřovacích základů, zda se nesnížil o více jak 10 % oproti březnu 2020. 
  • Prominuta bude platba sociálního pojištění, kterou platí zaměstnavatel (24,8 %), z vyměřovacího základu max. 52 253 Kč (1,5 násobek průměrné mzdy) za zaměstnance. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto částku musí být pojistné uhrazeno.
  • Každý zaměstnavatel sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky pro prominutí, vypočte snížení pojistného a snížení uvede v tiskopise Přehled o výši pojistného.

Pokud zaměstnavatel neuplatní snížení pojistného za výše uvedené měsíce, nelze prominutí uplatnit zpětně.

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat