Novinky v regulaci konopí pro léčebné použití v čele s novým systémem licencování pěstitelů rostlin konopí

Novela zákona o návykových látkách je účinná od 1. 1. 2022. Představujeme nová pravidla v souvislosti s technickým konopím. 


1. Nový systém udělování licence k pěstování konopí pro léčebné použití

Zákon opouští systém udělování licence dodavateli vybranému v zadávacím řízení a nově umožňuje udělit licenci NA ŽÁDOST. Licenci k pěstování konopí pro léčebné použití i nadále uděluje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Trh se tak otevírá VĚTŠÍMU POČTU PĚSTITELŮ KONOPÍ.

2. Příprava žádosti o udělení licence jako základ podnikání

Konopí pro léčebné použití je návykovou látkou a jako takové je PŘÍSNĚ REGULOVÁNO. To se odráží i v požadavcích na přípravu žádosti. Žadatel je povinen doložit dokumenty technického a právního charakteru, např. dokumentaci obsahující technický popis zařízení pro pěstování, sklízení a zpracování rostlin, jakož i systému zabezpečení pěstírny, a příslušný vnitřní předpis.

3. Existence pěstírny v době podání žádosti je nezbytností

V době podání žádosti musí žadatel DISPONOVAT PĚSTÍRNOU. Součástí žádosti je rovněž fotodokumentace místností pěstírny a zařízení určených k pěstování, skladování a zpracování rostlin konopí.

4. Klíčové změny v pěstitelsko-distribučním řetězci

Pěstitel nebude již povinen převést vypěstované rostliny konopí pro léčebné použití na Státní ústav pro kontrolu léčiv a jeho prostřednictvím na smluvní lékárny. Pěstitel za zákonem stanovených podmínek bude moci vypěstované rostliny konopí pro léčebné použití distribuovat V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY, ať už do lékáren nebo dalším distributorům, nebo VYVÁŽET DO ZAHRANIČÍ.

5. Optimalizace množství konopí pro léčebné použití na českém trhu

Množství konopí na českém trhu bude regulováno zákony NABÍDKY A POPTÁVKY. Předpokládá se zvýšená dostupnost konopí pro léčebné použití pro české pacienty a zavedení konkurenčního prostředí mezi pěstiteli.

6. Správná pěstitelská praxe, zabezpečení a evidence na prvním místě

Udělení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití zavazuje osobu k PLNĚNÍ ŘADY ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ. Zavedení a udržování bezpečnostních opatření, zaprotokolování a evidence činností pěstitele, jakož i pěstování rostlin konopí v souladu se správnou pěstitelskou praxí lze uvést pro příklad.

7. Zachování výčtu oprávnění pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití

Pěstitel konopí pro léčebné použití i nadále musí být držitelem LICENCE k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití a současně držitelem POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami. Požadavek na předložení certifikátu správné výrobní praxe výrobce léčivých látek dle zákona o léčivech neprošel legislativním procesem.

8. Vymezení rostliny technického konopí

Rostlinou TECHNICKÉHO konopí se rozumí rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem NEJVÝŠE 1 % LÁTEK ze skupiny THC. Pěstitel rostliny technického konopí je povinen plnit ohlašovací povinnost celnímu úřadu.

 

Plánujete podnikat v oblasti pěstování rostlin konopí pro léčebné použití a uvítali byste právní asistenci? Pomůžeme vám zorientovat se v povinnostech pěstitele konopí pro léčebné použití nebo pěstitele technického konopí. Neváhejte se na nás
obrátit e-mailem nebo telefonicky.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat