Musí zaměstnanec danit firemní benefit ve formě očkování proti chřipce?

Očkování proti chřipce jako nedaňový náklad na straně zaměstnavatele a možný zdanitelný příjem na straně zaměstnance je potřeba posoudit z několika pohledů.


Když se zaměstnavatel rozhodne poskytnout svým zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči (benefit) ve formě úhrady poplatků za očkování proti chřipce, půjde o nedaňový náklad na straně zaměstnavatele. Pro zaměstnance mohou nastat dvě níže uvedené varianty z hlediska posouzení možného zdanění tohoto benefitu.

Za situace, kdy faktura za vakcíny bude vystavena zdravotnickým zařízením přímo na zaměstnavatele, bude se jednat na straně zaměstnavatele o nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Na straně zaměstnanců pak půjde o poskytnutí nepeněžního plnění, a tedy o příjem osvobozený od daně z příjmů (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP i od odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

V případě však, že by zaměstnavatel proplatil očkování přímo zaměstnancům, jednalo by se o příspěvek na zdravotní péči v peněžní podobě, a tedy o příjem zdanitelný, vstupující do základu daně z příjmů a vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění.

Zdroj:
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat