bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCE

IP, Technologie a Data

Podporujeme podnikání firem 360stupňovým právním poradenstvím v oblasti nových technologií a IT, duševního vlastnictví a dat, včetně ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti.

Přicházíme jako interdisciplinární, vysoce specializovaný tým advokátů v oblastech práva, patentů a obchodních známek. Jsme vybaveni technickým know-how a zkušenostmi v oboru, proto dokážeme identifikovat potřeby a cíle našich klientů a zajistit jejich právní ochranu.  

Naše silná pozice ve střední a východní Evropě v kombinaci s vynikající znalostí místních požadavků vyplývajících z místního práva a průmyslové praxe nám umožňuje poskytovat poradenství šité na míru v téměř jakýchkoli přeshraničních smlouvách, projektech a transakcích souvisejících s technologiemi, nearshoringem a rozšiřováním obchodních aktivit v celém regionu.   

v oblasti nových technologií a IT, duševního vlastnictví a dat, včetně ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti. Přicházíme jako interdisciplinární, vysoce specializovaný tým advokátů a patentových zástupců s technickým know-how a zkušenostmi v oboru, který je zběhlý v identifikaci a ochraně obchodních potřeb a cílů klientů. 

Poskytujeme poradenství mezinárodním i domácím subjektům ve všech fázích životního cyklu podniku, včetně velkých korporací, malých a středních podniků a začínajících firem.  

Hlavní oblasti právního poradenství v oblasti duševního vlastnictví, technologií a dat:  

  • příprava, revize a vyjednávání široké škály smluv a dohod týkajících se vývoje, licencování a údržby softwaru, cloud computingu a cloudových služeb, outsourcingu IT a obchodních procesů, dat a ochrany osobních údajů;  
  • tvorba, vývoj a implementace strategií ochrany duševního vlastnictví a licencování;  
  • zastupování před místními patentovými a známkovými úřady, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO);  
  • akvizice a licencování technologií a duševního vlastnictví (IP);  
  • Spory týkající se ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, autorských práv, obchodního tajemství a nekalé soutěže;  
  • Kompletní nabídka služeb v oblasti správy dat, ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti, včetně obecných předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR);  
  • Komplexní poradenství v oblasti digitální transformace a automatizace podnikových procesů, včetně strojového učení a umělé inteligence. 

Contacts