Elektronické prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v ČR do konce března 2023 (aktualizace)

Vzhledem k tomu, že Evropská rada v říjnu 2022 na návrh Evropské komise prodloužila platnost rozhodnutí č. 2022/382 ze dne 4. března 2022 o jeden rok, prodloužil v polovině ledna dočasnou ochranu o jeden rok, tedy do 31. března 2024, také český parlament, a to novelou zákona č. 65/2022 Sb. Elektronická registrace do 31. března 2023 je povinná.

Řada dalších zemí EU, s výjimkou Dánska, a evropských zemí, které mají podobný režim, jako jsou Švýcarsko, Norsko, Velká Británie a také Dánsko, prodloužila tuto ochranu také.

Vzhledem k tomu, že v České republice bylo vydáno téměř 450000 těchto povolení k pobytu („dočasná ochrana“), rozhodl se český zákonodárce zavést povinnost elektronické registrace ukrajinských uprchlíků, a to od 24. ledna 2023 do 31. března 2023. Dočasná ochrana se tak považuje za automaticky prodlouženou do 31. března 2024. Při elektronické registraci každý uprchlík současně požádá o schůzku na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra (OAMP) nebo u Krajského asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny (KACPU). Uprchlíci si musí do 30. září 2023 nechat vylepit do pasu vízový štítek. Ministerstvo vnitra ČR na tyto předpisy odkazovalo na online semináři 16. ledna 2023 a poté také na svých webových stránkách pro informování ukrajinských uprchlíků (zde: Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)).

Uprchlíkům, kteří se elektronicky nezaregistrují do 31. března 2023, hrozí, že od 1. dubna 2023 ztratí dočasnou ochranu. Ti, kteří si nevyzvednou vízový štítek, který se vylepuje do pasu, do 30. září 2023, se rovněž vystavují riziku ztráty povolení k pobytu.

Takoví ukrajinští uprchlíci, kteří nemají titul dočasné ochrany, ale pouze tzv. „vízum strpění“ podle cizineckého zákona (§ 33 zákona č. 326/1999 Sb.), nemusí žádat o schůzku na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra (OAMP), elektronická registrace není možná ani nutná. Těmto osobám bude podle OAMP vízum strpění automaticky prodlouženo. Schůzka na OAMP je však nutná, aby toto vízum bylo prodlouženo i v pasu.

Obnovení téměř půl milionu povolení k pobytu je pro státní správu velkou výzvou, ale mnoho otázek zůstává nezodpovězeno: co se stane v případě propadlého ukrajinského pasu, co se stane s dětmi, které jsou zapsány v pasech svých rodičů, nebo s uprchlíky, kteří nikdy neměli platný ukrajinský pas? České ministerstvo vnitra odmítá všemi prostředky vydávat tzv. české cizinecké pasy takovým uprchlíkům, kteří nemají vůbec žádné platné ukrajinské doklady (nebo doklady ze třetích zemí). Tyto osoby jsou odkazovány na ukrajinské velvyslanectví v Praze, které pasy nevydává (vydává je pouze ukrajinské velvyslanectví ve Varšavě v Polsku). A co se stane s uprchlíky, kteří chtějí změnit vízum strpění na dočasnou ochranu? A co uprchlíci, kteří mají dočasnou ochranu v jiném státě EU (na ty se předmětné prodloužení nevztahuje), ale pobývají v České republice?

I v dalších ohledech zůstává v novele zákona č. 65/2022 Sb., který se zdá být spíše zcela zrušený než novelizovaný, mnoho nezodpovězených otázek: je vůbec možná změna dočasné ochrany z jedné země EU do jiné země EU, např. z Polska do České republiky, např. v případě sloučení rodiny manželů nebo dětí s rodiči? A pokud ano, v jakých skupinách případů a za jakých podmínek? A co se stane s těmi uprchlíky, kteří se řádně zaregistrují do 31. března 2023, ale jejichž dočasná ochrana již vypršela z jiných důvodů, např. mají titul v jiné zemi EU, požádali o turecké, kanadské nebo jiné emigrační vízum nebo je obdrželi?

A v neposlední řadě zůstává zcela nezodpovězena nejdůležitější otázka: co se stane s uprchlíky, kteří nestihnou elektronickou registraci do 31. března 2023? Jejich dočasná ochrana vyprší následující den, tedy 1. dubna 2023, ale málokdo bude chtít nebo moci opustit Českou republiku. Ale co se pak stane s těmi nelegálními uprchlíky? Tyto lze těžko vyhostit na Ukrajinu, pokud tam válka neskončí, na což to bohužel v tuto chvíli nevypadá.

Zdá se, že neexistuje žádný koncept pro uprchlíky, jejichž dočasná ochrana vyprší. Nespadají například automaticky do statusu víza strpení. Český zákonodárce má pravděpodobně jen mlhavou naději, že tito uprchlíci z České republiky nějak zmizí, např. se vrátí na Ukrajinu nebo odejdou do Německa či jiných zemí EU nebo třetích zemí s liberálnějšími pravidly.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat