Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR má citelný dopad na mnoho obchodních společností

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí konstatoval, že předmět podnikání společnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ může být neplatný.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 12.05.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, konstatoval, že ujednání společenské smlouvy nebo stanov, podle kterého je předmětem podnikání společnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a které není doplněno o výčet konkrétních oborů činnosti volné živnosti, je neurčité a tudíž neplatné.

Je nezbytné rozšířit takovéto ujednání ve společenské smlouvě či stanovách o konkrétní obory činnosti volné živnosti, ve kterých daná společnost fakticky podniká.

Hrozícím následkem takovéhoto neplatného ujednání je rozhodnutí soudu o zrušení společnosti a nařízení její likvidace, pokud společnost ani na výzvu soudu a ve lhůtě v této výzvě stanovené nesjedná nápravu.

Dopadne toto rozhodnutí i na Vaší společnost? S důvěrou se na nás obraťte.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat