Nové možnosti v doručování firemních písemností

Od 30. července 2020 mají firmy možnost doručovat firemní písemnosti svým zaměstnancům do datové schránky. Je to nejen praktické, ale také to odráží trendy na pracovním trhu. Pokud totiž zaměstnanci pracují z domova nebo ze zahraničí, může být doručování do datových schránek způsob, jak jim doručit písemnosti, i když nejsou přímo na pracovišti.

Svět kolem nás se mění každým dnem. A i když změny v oblasti práva nejsou tak hektické jako v jiných oborech, společnosti by měly sledovat aktuální trendy a umět na ně reagovat. Jednou ze změn, která může poukázat na to, jak se dokáže firma přizpůsobit novým podmínkám, je využití možnosti doručování firemních písemností zaměstnancům prostřednictvím datových schránek. Tuto možnost mají firmy od 30. července 2020. Je to nejen praktické, ale také to odráží trendy na pracovním trhu.

V dnešní době, kdy je na trhu práce nedostatek kvalitních kvalifikovaných pracovníků, by měla firma ke svým zaměstnancům přistupovat tak, aby byla jejich spolupráce oboustranně příjemná. Pro firmu to může znamenat, že práci budou vykonávat lidé, kteří jí opravdu rozumí a kteří ji dělají s chutí. Zaměstnanec naopak ocení benefity, které mu firma nabízí, aby byl v práci spokojený. Právě spokojený zaměstnanec by měl být cílem každé firmy, protože takový zaměstnanec je schopen podávat lepší výkony a je vůči svému zaměstnavateli loajálnější.

Jedním z nejčastěji skloňovaných benefitů současnosti je home office. Ještě před pár lety si někteří manažeři nedokázali představit, že by za takových podmínek mohla jejich firma fungovat. Situace se ale změnila a zejména nastupující generace odmítá převzít stereotypy svých rodičů a ráda si dělá věci po svém. Mají chuť pracovat, jsou ambiciózní, ale chtějí žít podle vlastních pravidel. Pokud si chce tedy firma do budoucna udržet tyto schopné naděje, měla by se umět přizpůsobit a umožnit jim, třeba jen částečně, pracovat z domova. Nebo odkudkoliv chtějí, klidně i ze zahraničí, pokud za to jejich odbornost stojí.

A právě doručování písemností prostřednictvím datových schránek může být v takových případech velmi užitečný nástroj, zejména v případě, kdy není možno doručovat písemnosti zaměstnanci přímo na pracovišti. Ať už chcete zaměstnanci poslat výplatní pásku, mzdový list, interní firemní směrnice, ale třeba i výpověď, datová schránka je ideální. Existuje jednoznačný důkaz o tom, kdy byla zpráva zaměstnanci doručena. A nemusíte zdržovat doručení písemnosti tím, že ji ponesete na poštu a že budete čekat, až ji adresát dostane nebo si ji převezme. Předpokladem tohoto postupu je, že si zaměstnanec datovou schránku zřídí a udělí zaměstnavateli s doručováním do datové schránky zaměstnance písemný souhlas. Potom mu zaměstnavatel do datové schránky může zasílat i písemnosti, které by byl jinak povinen doručovat zaměstnanci do vlastních rukou.

Více informací se dozvíte ve videu Markéty Pravdové.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat