Joint ventures je stále oblíbenější forma investování

Rok 2020 výrazně zasáhl nejen českou, ale i celosvětovou ekonomiku. Na jedné straně totiž mnoho malých a středních podnikatelů a živnostníků bojuje o přežití, na straně druhé investoři hledají nové příležitosti, jak rozšířit své portfolio. I tato doba tak nahrává investicím v podobě joint ventures.

Rok 2020 se zapíše do dějin nesmazatelným písmem. Jeho průběh byl velmi specifický hned z několika aspektů. Po pandemii covid-19 je tím dalším nejvýraznějším dopad na celosvětovou ekonomiku. Na jedné straně totiž mnoho malých a středních podnikatelů a živnostníků bojuje o přežití, na straně druhé investoři hledají nové příležitosti, jak rozšířit své portfolio. Nejen tato doba tak nahrává investicím v podobě joint ventures.

Slovník definuje pojem „joint ventures“ jako formu spolupráce, jejímž rysem je společný zájem a cílem je rozdělení dosaženého zisku. V naší praxi se tak setkáváme s případy, kdy se developer spojí se silnou finanční skupinou a společně pak realizují konkrétní developerský projekt. Pro developera to má výhodu v tom, že peníze na projekt získá dříve, než by mu je poskytla banka. Pro finanční skupinu pak atraktivnější výnos, než nabízí jiné formy investic, například dluhopisy.

Investice formou joint ventures ale nemusí být výsadou pouze velkých projektů. Omezení, která přijala česká vláda v důsledku boje s virem covid-19, v největší míře postihla malé a střední podnikatele a živnostníky. Velké procento z nich balancuje na hraně bytí a nebytí a jednou z možností, jak svůj podnik zachránit, může být právě joint ventures. Mohou tak totiž získat investora, který jim pomůže zachránit jejich podnikání výměnou za podíl na budoucím zisku.

Jaké jsou právní aspekty spojení více společností dohromady popisuje ve svém videu advokát Tomáš Běhounek.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat